שיתוף

תרבות ארגונית, חוויות עובדים ומחוברות עובדים לארגון הם נושאים השלובים זה בזה ולעיתים לא קל להפריד ביניהם.

כתוצאה מהשילוב הזה, לעיתים יש בלבול בין סקרי תרבות ארגונית לסקרי מחוברות עובדים.

ראשית חשוב לציין, כי סקרי תרבות ארגונית וסקרי מחוברות עובדים הם כלים חיוניים להבנת סביבת העבודה ושיפורה.

ועם זאת, כל אחד מהם משרת מטרות שונות ומתמקד בהיבטים שונים של החוויה הארגונית.

סקרי תרבות ארגונית מספקים תובנות לגבי הערכים והנורמות הבסיסיות המעצבות את סביבת העבודה, בעוד שסקרי מחוברות עובדים מתמקדים בגורמים המשפיעים על המוטיבציה והמחויבות של העובדים לעבודתם ולארגון.

להלן 6 הבדלים מהותיים בין סקרי תרבות ארגונית לסקרי מחוברות עובדים:

1 מטרה ומיקוד:

סקרי תרבות ארגונית:

המטרה העיקרית של סקר תרבות ארגונית היא להעריך ולהבין את התרבות הארגונית הכוללת את הערכים, האמונות, ההתנהגויות והנורמות המשותפים המגדירים את אופן העבודה בארגון.

סקרים אלו מתעמקים בסוגייה, איך העובדים תופסים את ערכי הארגון, את סגנון המנהיגות, את שיטות התקשורת ואת סביבת העבודה הכוללת.

מטרתם של סקרים אלה היא לבדוק האם התרבות ארגונית המוצהרת תואמת את החוויות היומיומיות בפועל של העובדים.

סקרי מחוברות עובדים:

המטרה העיקרית של סקר מחוברות עובדים היא למדוד את רמת המחויבות הרגשית והמוטיבציה שחשים העובדים כלפי עבודתם והארגון.

סקרים אלה מתמקדים בדרך כלל בגורמים המניעים מחוברות, כגון שביעות רצון בעבודה, הכרה בהישגים, הזדמנויות לפיתוח קריירה, איזון בין עבודה לחיים אישיים ואיכות הקשר בין העובדים להנהלה.

2 תוכן ושאלות:

סקרי תרבות ארגונית:

השאלות בסקרי תרבות ארגונית חוקרות לעתים קרובות נושאים כמו ערכים ארגוניים, אתיקה, אמון, הכלה, הסתגלות וחדשנות.

שאלות לדוגמה: עד כמה ערכי החברה עולים בקנה אחד עם הערכים האישיים שלך, או האם אתה מרגיש שהתנהגות אתית מעודדת ומתוגמלת בתוך הארגון.

סקרי מחוברות עובדים:

שאלות בסקרי מחוברות נועדו לאמוד עד כמה העובדים מעורבים בעבודתם, עד כמה הם מרוצים מתפקידיהם ומה הסיכוי שהם יישארו בחברה.

שאלות לדוגמה: עד כמה אתה מרוצה מתפקידך הנוכחי, או האם אתה מרגיש שמכירים בתרומות שלך בעבודה.

3 תוצאות ופעולות:

סקרי תרבות ארגונית:

תוצאות סקרי תרבות ארגונית משמשות לזיהוי פערים בין התרבות ארגונית הרצויה לתרבות ארגונית בפועל, הבנת חוזקות וחולשות תרבותיות, ופיתוח אסטרטגיות להתאמת השיטות ארגוניות לערכי התרבות הארגונית.

ארגונים עשויים ליישם יוזמות תרבותיות, תוכניות הכשרה או אסטרטגיות ניהול שינויים, בהתבסס על ממצאי הסקר כדי לטפח תרבות ארגונית מגובשת ותומכת יותר.

סקרי מחוברות עובדים:

תוצאות סקרי המחוברות עוזרות לזהות תחומים שבהם הארגון יכול לשפר את המוטיבציה, שביעות הרצון ושימור העובדים.

בהתבסס על תוצאות הסקר, ארגונים עשויים להציג יוזמות מחוברות חדשות, לשפר תוכניות הכרה בהישגים, לשפר הזדמנויות לפיתוח קריירה או לבצע שינויים במדיניות העבודה כדי להגביר את המחוברות הכוללת.

4 תדירות ותזמון:

סקרי תרבות ארגונית:

סקרי תרבות ארגונית נערכים לרוב בתדירות נמוכה יותר, לעתים מדי שנה ואף פעם בשנתיים, מכיוון שתרבות ארגונית נוטה להתפתח לאט עם הזמן.

סקרים אלה עשויים להיות מתוזמנים באופן שיחפפו תקופות של שינויים ארגוניים משמעותיים, כגון מיזוגים, רכישות או שינויי מנהלים, כדי להעריך את השפעתם על התרבות הארגונית.

סקרי מחוברות עובדים:

סקרי מחוברות נערכים בדרך כלל בתדירות גבוהה יותר, כמו למשל פעם ברבעון או פעם בחצי שנה, כדי לאמוד באופן קבוע את הסנטימנטים של העובדים ולטפל מיד בכל בעיה.

ניתן להתאים סקרים אלה לעסקי הארגון, להשלמת פרויקטים או לזמנים ספציפיים בשנה כדי לקבל משוב בזמן על רמות מחוברות העובדים.

5 קהל יעד:

סקרי תרבות ארגונית:

סקרי תרבות ארגונית מופצים בדרך כלל לכל העובדים בארגון כדי לקבל מבט מקיף על התרבות הארגונית מנקודות מבט שונות.

סקרים אלו עשויים לכלול גם שאלות המותאמות למחלקות או צוותים ספציפיים כדי להבין תרבויות משנה בתוך הארגון.

סקרי מחוברות עובדים:

למרות שסקרים אלה מופצים גם בארגון כולו, סקרי מחוברות עשויים לפעמים להתמקד בקבוצות ספציפיות, כגון עובדים חדשים, עובדים בעלי פוטנציאל גבוה או מחלקות עם בעיות מחוברות ידועות.

סקרים אלה כוללים לעתים קרובות שאלות הרלוונטיות לתפקידים ספציפיים כדי להתייחס למניעי מחוברות מסוימים.

6 ניצול נתונים:

סקרי תרבות ארגונית:

הנתונים מסקרי התרבות הארגונית משמשים להנחיית יוזמות אסטרטגיות ארוכות טווח שמטרתן טרנספורמציה תרבותית והתאמה למשימה ולחזון של הארגון.

הניתוח כולל לעתים קרובות השוואת תוצאות לאורך זמן כדי לעקוב אחר שינויים תרבותיים וזיהוי דפוסים המצביעים על חוזקות תרבותיות או תחומים לשיפור.

סקרי מחוברות עובדים:

נתוני סקר המחוברות משמשים ליידע פעולות מיידיות וקצרות טווח לשיפור שביעות רצון ומחוברות העובדים.

הניתוח מתמקד בזיהוי מניעים מרכזיים של מחוברות, הבנת תחומים ספציפיים שבהם עובדים מנותקים, ופיתוח תוכניות פעולה ממוקדות לטיפול בבעיות אלו.

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה