שיתוף

טכנולוגיות משאבי אנוש מתקדמות ממנפות ניתוח נתונים כדי לספק תובנות חשובות, שמסייעות למנהלי משאבי אנוש לזהות מגמות, דפוסים ותחומים שנדרש בהם שיפור.

ניתוח נתונים אלה מאפשר למנהלי משאבי האנוש לקבל החלטות מושכלות ולשפר באופן מתמיד את משביעות הרצון של העובדים ואת מחוברותם לארגון ולערכיו.

במילים אחרות, לניתוח נתונים יש תפקיד מכריע בניהול משאבי אנוש. הוא מאפשר להפיק תובנות חשובות ומאפשר לקבל החלטות תוך התבססות על המציאות בשטח.

קבלת החלטות אסטרטגיות תוך התבססות על התובנות המופקות מניתוח הנתונים, מייעלת את תהליכי ניהול כישרונות, משפרת את מחוברות העובדים ושימורם ומודדת את האפקטיביות של יוזמות משאבי אנוש.

מינוף התובנות המופקות מניתוח הנתונים מאפשר למנהלי משאבי אנוש לקבל החלטות מושכלות שמשפיעות לטובה על הביצועים, על התרבות הארגונית ועל התוצאות העסקיות של הארגון.

להלן 5 סיבות מרכזיות לשימוש בניתוח נתונים בניהול משאבי אנוש:

1 תכנון כוח אדם אסטרטגי:

הפקת תובנות מניתוח נתונים מסייעת למנהלי משאבי האנוש לקבל החלטות מושכלות בנוגע לתכנון המשאב האנושי בארגון.

על ידי ניתוח נתוני הדמוגרפיה של העובדים, המיומנויות, הביצועים, שיעורי התחלופה ותכנון הרצף, יכולים מנהלי משאבי האנוש לזהות פערי מיומנויות, לחזות צרכי כוח אדם עתידיים ולפתח אסטרטגיות ממוקדות לגיוס עובדים, הכשרות ופיתוח כישרונות ועוד.

המשמעות היא, שניתוח הנתונים מבטיח שלארגון יהיו העובדים והמנהלים הנכונים, הטובים והמתאימים ביותר, בתפקידים הנכונים, כדי לעמוד בדרישות העסקיות הנוכחיות והעתידיות.

2 גיוס טלנטים:

ניתוח נתונים מאפשר למנהלי משאבי האנוש לייעל את תהליך רכישת הכישרונות. ניתוח נתוני הגיוס, לרבות ערוצי סורסינג, הזמן לאיוש משרות פתוחות, עלות הגיוס ואיכות מועמדים, מאפשר למנהלי משאבי האנוש לזהות אסטרטגיות גיוס יעילות, לייעל תהליכים ולהקצות משאבים ביעילות רבה יותר.

הפקת תובנות מניתוח הנתונים גם מסייע למנהלי משאבי האנוש לזהות דפוסים ומאפיינים של עובדים מוצלחים, דבר שמוביל לבחירת מועמדים טובה יותר ולהגברת ההצלחה הכוללת של גיוס העובדים.

3 ניהול ביצועים ופיתוח עובדים:

ניתוח נתונים מספק למנהלי משאבי האנוש תובנות לגבי ביצועי עובדים, ומאפשר להם ליישם אסטרטגיות ניהול ביצועים יעילות.

ניתוח נתוני ביצועים, כולל מדדי ביצועים אישיים וצוותיים, השגת יעדים ומשוב, מאפשר למנהלי משאבי האנוש  לזהות ביצועים מובילים ונקודות חוזק, לזהות תחומים שיש צורם לשפר אותם ולספק הזדמנויות פיתוח ממוקדות.

ניתוח נתוני הביצועים מאפשר לבצע הערכות ביצועים הוגנות ואובייקטיביות, לטפח תרבות ארגונית של שיפור מתמיד ומאפשר תוכניות פיתוח מותאמות אישית של עובדים.

4 מחוברות עובדים ושימור עובדים:

הפקת תובנות מניתוח נתונים מסייעת רבות למנהלי משאבי האנוש להבין את רמות המחוברות של העובדים ואת הגורמים המשפיעים על שימור העובדים.

על ידי ניתוח נתונים מסקרי עובדים, מערכות משוב וראיונות פרידה מעובדים, יכולים מנהלי משאבי האנוש לזהות מניעים להגברת מידת המחוברות, למדוד רמות שביעות רצון של העובדים ולזהות סיכונים פוטנציאלים לנטישת עובדים.

בה בעת, מאפשר ניתוח הנתונים למנהלי משאבי האנוש לפתח אסטרטגיות שימור ממוקדות, לרבות שיפור האיזון בין עבודה לחיים אישיים, שיפור תוכניות הכרה בהישגי העובדים והתייחסות לדאגות ספציפיות של העובדים שזוהו באמצעות התובנות המופקות מניתוח הנתונים.

5 מדדי משאבי אנוש וניתוח החזר על ההשקעה:

ניתוח נתונים במשאבי אנוש מאפשר למנהלי משאבי האנוש למדוד את ההשפעה של היוזמות וההשקעות של מחלקת משאבי האנוש.

ניתוח מדדי משאבי אנוש לרבות שיעורי תחלופה, פרודוקטיביות עובדים, אפקטיביות ההכשרה והעלויות של תוכניות משאבי אנוש, מאפשר למנהלי משאבי האנוש להעריך את גובה ההחזר על ההשקעה (ROI) של היוזמות והפרויקטים השונים המתבצעים על ידי מחלקת משאבי אנוש.

היכולת להעריך את גובה ההחזר על ההשקעה מסייעת למנהלי משאבי האנוש להצדיק הקצאת משאבים, לזהות תחומים שדורשים שיפור, ולהתאים את אסטרטגיות משאבי אנוש למטרות וליעדים הכוללים של הארגון.

 

 

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה