שכר עובדי חברת החשמל גבוה בכ-160% מהשכר הממוצע במשק

שכר עובדי חברת החשמל גבוה בכ-160% מהשכר הממוצע במשק

דוח שהוזמן על ידי רשות החשמל ממליץ על הפחתה של כ-34% מעלות שכר עובדי חברת החשמל | חברת החשמל: "שכר העובדים נקבע בהסכמים והסדרים קיבוציים"

שיתוף
חשמל Photo by jannoon028

יש לפעול להורדת שכר עובדי חברת החשמל ב-34%, הגבוה בכ-160% מהשכר הממוצע במשק – כך עולה מדוח חברת הייעוץ הבינלאומית נביגנט, שפורסם השבוע על ידי רשות החשמל.

רשות החשמל הינה הרגולטור במשק החשמל בישראל, ותפקידה להגן על צרכני החשמל להבטיח תנאי תחרות ומיזעור עלויות. כך קובעת הרשות את כל סוגי התעריפים והתשלומים בתחום משק החשמל, ומשמשת כגורם אובייקטיבי שיפקח על חברת חשמל בבעלות הממשלה ועל שחקנים פרטיים.

חשמל וכסף Photo by jesadaphorn.

הרשות שכרה את שירותיה של נביגנט על מנת שזו תבצע בדיקת נתונים מהם ניתן יהיה ללמוד אם קיים צורך בעדכון תעריפי החשמל, וכן תבדוק אילו עלויות יש להכיר לחברה בגין השנים 2012 עד 2016, לאור דרישת חברת החשמל להכיר בכ-29.4 מיליארד שקל.

נביגנט המליצו להכיר בעלויות בהיקף של כ-27.3 מיליארד שקל בלבד. פער זה, בשיעור ניכר של 7%, נובע בעיקר בשל עלויות השכר הגבוהות.

אחד ממצאי החברה הוא פער עצום בין השכר השנתי של עובד חברת החשמל (כ-278,300 שקל) לעומת השכר השנתי הממוצע במשק (כ-107,600 שקל), כלומר פער בשיעור של כ-160%. על פי המלצת נביגנט, יש לקצץ בעלויות השכר של עובדי חברת החשמל בכ-34% בממוצע. כך, לדבריה, תהיה הפחתה בעלויות התקנת המערכות עליהן משלמים הצרכנים.

מחברת החשמל נמסר בתגובה: "דו"ח נביגנט פורסם באיחור גדול מאוד וגם כעת רשות החשמל לא מאמצת את מסקנותיו, אלא ממשיכה את הסחבת שלה ומקימה צוות נוסף לבחינת ההמלצות". זאת, בעוד בדוח נביגנט צוין שחברת החשמל לא שיתפה פעולה, ואילו היתה מספקת את הנתונים בזמן, היה הדו"ח יכול להיות מוגש בינואר 2014.

באשר לעלויות שכר העובדים מסרה חברת החשמל כי "שכר העובדים נקבע בהסכמים והסדרים קיבוציים ומאושר על ידי רשות החברות הממשלתיות ועל ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. כל דו"ח ההשוואתי מתעלם מהעובדה הבסיסית שמערכת יחסי העבודה בחברת החשמל בישראל מעוגנת בשורה של הסכמים קיבוציים מחייבים, ובכלל זה העובדה ש- 75% מעובדי החברה הם עובדים המועסקים במעמד קבוע, על פי סולם שכר הנוהג מזה עשרות בשנים, אשר היכולת לשנותם באופן חד-צדדי אינה אפשרית אלא בדרך של הידברות והסכמות עם ארגון העובדים היציג".

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה