עובדי הבינלאומי מאיימים בעיצומים מ-22 במארס

עובדי הבינלאומי מאיימים בעיצומים מ-22 במארס

סכסוך עבודה התורן המתייחס לאוכלוסיית המנהלים ומורשי החתימה בבנק ובחברה הבת בנק פועלי אגודת ישראל

שיתוף

ההסתדרות הכריזה אתמול על סכסוך עבודה בבנק הבינלאומי, המתייחס לאוכלוסיית המנהלים ומורשי החתימה בבנק ובחברה הבת בנק פועלי אגודת ישראל.

הבנק הודיע על כך לבורסה, ובסיבות לצעדים הארגוניים אוזכרו הודעות חד-צדדיות שנמסרו לוועד המנהלים ומורשי החתימה בבנק, בדבר יישום חד-צדדי של הסכם קיבוצי שנחתם בבנק לאומי ב-13 בפברואר 2011. לטענת ההסתדרות, ההודעות נמסרו בחוסר תום לב במהלך משא-ומתן בין הצדדים שלא מוצה ולא הסתיים, ויש להן השלכות מתחום דיני ויחסי העבודה הפוגעות במנהלים ובמורשי החתימה בבנק.

העובדים מאיימים כי אם עד ה-21 במארס לא ייחתם הסכם, המנהלים ומורשי החתימה יוכלו לנקוט עיצומים מיום המחרת ואילך.

בהנהלת הבנק מכנים את ההודעה על כך "אבסורדית". "גישתו של הוועד אבסורדית", ציין הבנק בתגובתו. "לאורך כל השנים, עומד הועד על משמרתו בתקיפות ותובע לאמץ את הסכם בל"ל ככתבו וכלשונו, גם אם בכך הוטלה מעמסה כספית נכבדה על הבינלאומי שממדיו ופעילותו העסקיים קטנים לעומת לאומי. כעת, משהעדכונים הנעשים בבנק לאומי בהסכם מול עובדיו פחות נוחים לוועד, כך לפחות הוא תופס אותם, מבקש זה להתנער מהאימוץ האוטומטי בבחינת לאחוז במקל בשני קצותיו.

"נדגיש כי כל השנים ההנהלה משלמת את כל מה שמתחייב מהסכם ההצמדה לרבות העלאות שכר שנתיות של כ-5.8% כל שנה. לכן גם הסכם זה ייושם. עוד נציין כי תנאי ההסכם קיימים ומתמלאים בכל המערכת הבנקאית ואין סיבה שהבינלאומי יהיה חריג. אנו נמצאים בתקופה כלכלית קשה שמחייבת התייעלות, כפי שנעשה בכל המערכת הבנקאית ואף המשקית, ולצורך כך יש צורך בגמישות הניהולית ובשיפור השרות ללקוחות שמקנה ההסכם".

 

מנורה זכתה במכרז לביטוח הבנקאי של הבינלאומי

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה