שיתוף

בתקופה האחרונה, מעסיקים רבים חשים ששוק העבודה נשמט מידי העובדים ושהשליטה בו עברה למעסיקים.

כלומר יש תחושה שהגלגל התהפך ומשוק של עובדים, שוק העבודה הפך לשוק של מעסיקים.

התוצאה היא שלא מעט מעסיקים מחליטים על דעתם עצמם לקזז משכרם של עובדים, על דעתם עצמם ולפעמים תוך איום – על עובד שאינו מסכים לקיזוז – בשימוע לקראת פיטורים.

אבל עוד לפני הדיון על קיזוז מהשכר, נזכיר כאן, כי גם במקרים בהם מעסיק נאלץ לבצע הפחתת שכר (בניגוד לקיזוז חד פעמי מהשכר), ההפחתה חייבת להתבצע תוך הסכמת העובד ובחתימתו על אותה הסכמה.  

הפחתת השכר ללא הסכמת העובד, מעניקה לעובד את הזכות להתפטר בדין מפוטר כאשר המשמעות היא שתשלום פיצויים מלאים.

המשמעות היא שעל המעסיק יהיה להשלים את סכום הפיצויים לסכום שנצבר בביטוח הפנסיוני.

ובחזרה לקיזוז מהשכר: לאחרונה יש יותר ויותר מעסיקים שמטילים על עובדים קנסות מסוגים שונים, ולשם גבייתם מקזזים משכרם של העובדים שנקנסו.

למעסיקים אלה נזכיר, כי בתי הדין לעבודה ממשיכים לעבוד על פי דיני העבודה הקיימים, וכי אין הקלות למעסיק בנוגע להפרת הזכויות הקוגנטיות (זכויות המגן) של העובדים.

יתרה מכך, בתי הדין ממשיכים להסתמך על פסיקה שנפסקה טרם המשבר ושאינה מעניקה "הנחות" למעסיקים בכל הקשור לזכויות המגן של העובדים.

לפני קצת יותר משנה, קבע בית הדין לעבודה כי מעסיקים לא יכולים להחליט על דעתם עצמם לקזז כל סכום שירצו משכרו של עובד, מכל סיבה שעולה על דעתם.

גם במקרים בהם נמצא כי הקיזוז הינו מוצדק (במקרה שהעובד גרם נזק לציוד של המעסיק, הפסקות ארוכות מעבר למוסכם וכו), אסור למעסיק לקזז יותר מ-25% ממשכורתו של העובד בחודש נתון.

באותו פסק דין נקבע, כי מעסיק שקיזז משכרו של עובד, קוזזו כל הסכומים בניגוד לחוק. באותו פסק דין קבע בית הדין לעבודה כי לא רק שהמעסיק יחזיר לתובע את הסכומים אותם קיזז משכרו, הוא אף ישלם לו פיצוי בגין דמי הלנת שכר.

קיזוז סכום העולה על רבע ממשכורתו של העובד, באותו חודש, הינו בניגוד לסעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, ונפסק כי על המעסיק להחזיר לעובד את הסכומים שקוזזו ואף לשלם לו דמי הלנת שכר שתמורת אותם סכומים.

המקרים המעטים בהם המעסיק כן יכול לקזז משכרו של עובד הם למשל כאשר לעובד יש חוב למעסיק, שהוכח שהוא אכן חוב אמיתי שאינו שנוי במחלוקת.

כלומר, לא מדובר בחוב שהמעסיק תובע אותו, בעוד שהעובד מכחיש שהוא חייב את אותו חוב למעסיק.

במקרים בהם יש הסכמה בין העובד למעסיק לגבי חוב של העובד, המעסיק יכול אמנם לקזז את סכום החוב משכר העובד אבל רק עד רבע מהשכר בכל חודש עד להחזרת החוב.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה