שיתוף

כ-23% מהעובדים האמריקאים חוששים שיחול קיצוץ חד בהטבות שהם מקבלים במקום העבודה, כך עולה ממחקר של חברת המחקרים האמריקאית גאלופ.

עוד עולה מהמחקר שכתשעה עד 17 אחוזים מהעובדים בארה"ב חוששים מפני חמישה תרחישים של הרעה נוספת במקום העבודה.

החוקרים מדווחים כי סוגי הדאגות משתנים על פי קבוצות דמוגרפיות, כאשר גובה ההכנסה הוא המפתח.

עם זאת עולה מהמחקר, כי העובדים האמריקאים אינם מודאגים משישה סוגים פוטנציאלים של הרעה בתנאי העבודה, משום ששיעור האבטלה במדינה ממשיך להיות נמוך, כלומר המשק ממשיך להיות בתעסוקה כמעט מלאה.

פחות מ-25% מהעובדים המבוגרים בארה"ב, המועסקים במשרה מלאה או חלקית מודאגים מהדברים הבאים:

1 פיטורים אפשריים.

2 התקדמות הטכנולוגית תגרום להחלפתם בעבודה על ידי רובוטים.

3 מעסיקיהם יעבירו את העבודה לחו"ל.

4 קיצוצים בהטבות, בשכר ובמספר שעות העבודה שלהם.

מידת הדאגה של העובדים מסיכונים אלו נמצאים במגמת ירידה משנת 2014, לאחר שהאבטלה האמריקאית רשמה שיא של 10%.

למעשה, שיעור של 23% מהעובדים המודאגים מכך שיחול קיצוץ בהטבות שלהם בעבודה הוא השיעור הנמוך ביותר שהיה עד כה.

באופן דומה, גם החששות של העובדים האמריקאים מפני אותן ארבע האפשרויות האחרות שנמנו למעלה, נמצאים כיום ברמה הנמוכה ביותר (מבחינת שיעור העובדים המודאגים).

בעקרון, מהמחקר עולה, כי עובדים אמריקאים לא מודאגים כיום מאבדן משרות או מפני היעדר היכולת למצוא עבודה.

הנתונים שעולים ממחקר שנערך על ידי גאלופ לפני כשלושה חודשים מראים, כי אחרי הדאגה לגבי קיצוץ בהטבות, ניתן למצוא את החששות הבאים:

1 החשש כי הטכנולוגיה תבטל את מקום העבודה – כ-17% מהעובדים חוששים מכך.

2 החשש כי גובה השכר יופחת – כ-16% מהעובדים חוששים מכך.

3 החשש להיות מפוטרים ולאבד את מקום העבודה – כ-15% מהעובדים חוששים מכך.

4 החשש מפני ירידת היקף המשרה (ירידה במספר שעות העבודה) – כ-15% מהעובדים חוששים מכך.

5 החשש כי התפקיד או המשרה יעבור לחו"ל (מחוץ לארה"ב) – כתשעה אחוזים מהעובדים מודאגים מכך.

המחקרים של גאלופ עוקבים כבר משנת 2017 אחר הדאגות והחששות של העובדים מפני הטכנולוגיה שהופכת משרות ותפקידים של עובדים אנושיים למיותרות משום שהן עוברות לידי הרובוטים.

במחקרים אלה נמצא, כי יותר מארבעה מכל חמישה עובדים אמרו בעקביות כי הם אינם מודאגים מכך.

5 סוגי הדאגות נבדקים על ידי גאלופ מדי שנה משנת 2003.

כ-9 מתוך כל 10 עובדים (כ-90%) לא הביעו דאגה מנושא של קביעות או יציבות בעבודה שלהם.

אבל הדאגה מפני ארבעה המכשולים הפוטנציאליים האחרים הינה תנודתית. בראש סולם הדאגות מצא המחקר של גאלופ, כי נמצאים החששות מפני פיטורים, הפחתת שכר, פגיעה בהטבות ובפגיעה במספר השעות (היקף המשרה).

אלו הם בדיוק סוגי הדאגות שנלווים למצבים של מיתון צפוי גדול ומפני תוצאותיו.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה