שיתוף

עובד שנפגע בתאונת עבודה זכאי לקבל קצבת אבדן כושר עבודה מקרן הפנסיה שלו ומהביטוח הלאומי.

קרנות פנסיה מקיפות קובעות את סכום קצבת אובדן כושר העבודה של עובדים שנפגעו בתאונת עבודה על פי שלושה מרכיבים:

1 סכום השכר שממנו הפקידו המעסיק והעובד לקרן הפנסיה.

2 היקף הכיסוי הביטוחי לאבדן כושר עבודה במסלול ההשקעה שהעובד בחר בו.

3 דרגת הנכות שנקבעה לעובד בוועדה הרפואית של קרן הפנסיה.

העובדים שנפגעו בתאונת עבודה צריכים למצות את זכויותיהם מול הביטוח הלאומי במקביל לתביעתם מול קרן הפנסיה בהתאם להנחיות הקרן ולקבוע בתקנון של הקרן.

במקרים בהם נגרמה לעובד נכות כתוצאה מתאונת עבודה, ובעקבות זאת הוא עשוי להיות זכאי לקצבה מהביטוח הלאומי, קרן הפנסיה יכולה לקזז מקצבת אבדן כושר העבודה שהיא משלמת לו, את הסכומים שקיבל, או שהוא עשוי לקבל, מהביטוח הלאומי.

למעשה, סכום קצבת אובדן כושר העבודה שמקבלים נפגעי תאונות עבודה מקרן הפנסיה שבה הם מבוטחים, מחושב באופן דומה לעובדים מבוטחים אחרים, פרט להפחתת הסכומים שהנפגעים עשויים להיות זכאים להם מהמוסד לביטוח לאומי.

במילים אחרות, כאשר הנכות נגרמה כתוצאה מתאונת עבודה, ובעקבות אבדן כושר העבודה העובד מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, קרן הפנסיה רשאית לקזז מקצבת אבדן כושר העבודה שהיא משלמת, את הסכומים שהעובד מקבל מהביטוח הלאומי.

יתרה מכך, במקרים בהם העובד לא הגיש תביעה לביטוח לאומי, או שלא ערער על ההחלטה שלא להעניק לו תשלום או קצבה, קרן הפנסיה רשאית, בכל זאת, לנכות מתוך קצבת אבדן כושר העבודה שהיא משלמת לו, את מלוא הסכום שהעובד היה יכול לקבל במקרה שתביעתו או ערעורו היו מתקבלים במלואם.

יש עובדים שממשיכים לעבוד במהלך התקופה שבה הם מקבלים קצבת אבדן כושר עבודה מקרן הפנסיה.

אם השכר שהעובד מקבל מעבודתו פלוס קצבת אובדן כושר העבודה מגיעים לסכום העולה על הכנסתו של העובד לפני שנגרם לו אבדן כושר העבודה, קרן הפנסיה מקזזת חלק מקצבת אובדן כושר העבודה שלו בהתאם לחישוב המפורט בתקנון הקרן.

עובד שהפך בעקבות תאונת עבודה לנכה סיעודי, עשוי לקבל קצבה הגדולה בכ-30-40 אחוזים בהתאם להוראות התקנון של הקרן הספציפית שבה הוא מבוטח, אבל בכל מקרה לא יותר מ-100% מהשכר הקובע לקצבת אובדן כושר עבודה.  

לגבי עובדים שמבוטחים בביטוח מנהלים יש לבדוק את ההוראות הספציפיות של פוליסת הביטוח שלהם.

עובד שבחר במסלול ביטוח המקנה לו את היקף הכיסוי המקסימלי למקרה של אבדן כושר עבודה, ודרגת הנכות שלו מלאה (100%), יהיה זכאי לקצבת אובדן כושר עבודה בגובה 75% מהשכר ממנו הפקיד לקרן.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה