תגיות כתבות עם תגית "חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה"

תגית: חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

חוק שנכנס לתוקף ביוני 2012 שמטרתו להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה. במסגרתו יפעלו פקחים של משרד התמ"ת ויחפשו מעסיקים העוברים על חוקי העבודה.

קנס של עד 35 אלף שקל למעסיקים שמפרים את דיני העבודה

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה נועד לשים קץ להתחמקותם של מעסיקים למלא אחר דיני העבודה, להפלות, להתחמק מתשלום פיצויי פיטורים, ביצוע שימוע כדין וכו

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה לא עובד

ב-2012 חוקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה בישראל. כמעט חמש שנים אחרי האם החוק השיג את מטרתו? עו"ד יערית שניידר חושבת שלא וזאת בגלל הדברים הבאים.

סקירה: חוק הגברת אכיפה של דיני עבודה

החוק האבסורדי של אכיפת דיני העבודה נועד להגן על העובדים באופן מיוחד ולקנוס את המעסיקים שיפרו את דיני העבודה. האם יש צורך אמיתי בחוק הזה?!

הוראות חדשות למעבידים באשר לקופות הגמל – סקירה

המונח 'קופות גמל' מתייחס ל: קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל לתגמולים, לפיצויים, לקצבה, לחופשה או לדמי מחלה, קרנות השתלמות ועוד. ההוראות שבתקנות חלות על תשלומים לכל המוצרים הנ"ל.

ירידה בפניות בנושא חריגות שכר לנציבות המדינה

הדו"ח גם מציין כי השנה חל שיפור בשיתוף הפעולה בין אגף המשמעת בנציבות ובין משטרת ישראל

חוק דיווח מעסיקים לביטוח לאומי על עובדים ומשכורות – סקירה

החל משנת הכספים 2016 ואילך מעסיקים נדרשים לדווח שלוש פעמים במהלך השנה – ינואר, אפריל ויולי – על תשלומים ששילמו לעובדים, בדומה לשכר עבודה, ועל קליטת עובדים חדשים

חובת ניהול פנקס חופשה – סקירה

חובת ניהול פנקס חופשה, נקבעה בסעיף 26 לחוק חופשה שנתית התשי"א 1951 ומחייבת את המעסיק עצמו לנהל את פנקס החופשה של עובדיו

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה – סקירה

אם הוטל על מעסיק עיצום כספי – החוק מחייב לפרסם זאת באתר האינטרנט של משרד הכלכלה באופן שיבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה. באתר יפורסמו דבר הטלת העיצום הכספי, מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבותיה, סכום העיצום הכספי שהוטל, פרטים לגבי המפר, שמו של המפר אם אינו יחיד, וכן את דבר הגשת ערעור ותוצאותיו, אם ישנו.

ועדת העבודה והרווחה קבעה מקצוע חדש: בודק שכר מוסמך

ועדת העבודה והרווחה אישרה אתמול כי רשאי להיות בודק שכר: עורך דין, רואה חשבון, חשב שכר, כלכלן, יועץ מס או מפקח עבודה, בעל ניסיון מוכח בדיני עבודה. תידרש גם הכשרה מיוחדת לכך

החוק להגברת אכיפת דיני עבודה – פשיטת רגל של הממשלה!

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה הביא להרבה מאוד קנסות מנהליים על מעסיקים. עו"ד משה ברנר הביא בהרצאתו המלצות קריטיות למעסיקים כיצד לנהוג על מנת להימנע מתביעות משפטיות

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם