שיתוף

שנת 2020 תכנס לדפי ההיסטוריה כשנה שבה שוק העבודה הפך בהינף אצבע משוק של עובדים לשוק של מובטלים.

דווקא בשנה שכזאת חשוב מאוד לעדכן את העובדים בכל פיסת מידע שיכולה לחסוך להם כספים, ובמקרים מסויימים מדובר בסכומים לא מבוטלים.

אחת החדשות הטובות הללו היא הזכות להטבות מס (ולפעמים גם להחזרי מס) לעובדים. יש כמה הטבות מס שעובדים יכולים לקבל ממס הכנסה ומהביטוח הלאומי, אבל רק בתנאי שכל הצעדים שמאפשרים לקבל את ההטבות יבוצעו עד ה-31 בדצמבר שנה זו.

הנה 3 טיפים שעובדים ומעסיקים יכולים ליישם במהלך החודשיים הקרובים (נובמבר דצמבר) ויזכו את העובדים בהטבות המס:

1 הגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני על ידי העובד:

עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני המנוכות ממשכורתו – כאשר מדובר בחלקו של העובד בלבד – לשבעה אחוזים משכרו במקום רק ששה אחוזים.

הגדלה זו של ההפרשות לפנסיה תזכה את העובד בהטבת מס גדולה יותר מאשר זו שקיבל בעת הפקדה של ששה אחוזים מהשכר כל חודש.

כמו כן, עובד יכול להפקיד באופן עצמאי הפקדות חודשיות לביטוח הפנסיוני, שלא דרך המשכורת, ובכך להגדיל את הטבת המס שהוא מקבל.

ההטבה מתבססת על כך שהפרשות לביטוח פנסיוני מעניקות הטבות מס לעובד.

מס הכנסה מנוכה מכל רכיבי השכר המשולמים לעובד. אבל יש לא מעט מקרים בהם המעסיק מפריש לביטוח הפנסיוני רק כנגד חלק מרכיבי השכר (רק עבור השכר הקובע ולא עבור תוספות חד פעמיות).

הגדלת שיעור ההפקדות לביטוח הפנסיוני לשבעה אחוזים מהשכר, או הפקדות עצמאיות בנוסף להפרשות מהשכר, יאפשרו לעובד לקבל הטבות מס גם עבור אותם רכיבי שכר שעבורם לא מופרשים סכומים לביטוח הפנסיוני דרך השכר (כמו לחוגמה: דמי הבראה, גמול עבור שעות נוספות, הוצאות נסיעה, שי לחגים וכו').

כזכור, הטבות מס ניתנות רק לעובד שמשכרו מנוכה מס הכנסה. יש לשים לב שסכומים שלא יופקדו לפני סוף דצמבר לא יזכו בהטבת מס השנה.

חשוב מאד שהמעסיק יוודא כי הוא אכן העביר את כל הסכומים אל קרן הפנסיה או אל ביטוח המנהלים, ושסכומים אלה אכן התקבלו ועודכנו ברישומי הקרן או הביטוח.

ניתן לבדוק זאת באמצעות הדו"חות הרבעוניים שנשלחים אל החוסכים וכן באמצעות פנייה טלפונית אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני.

2 לא לשכוח להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני של עובדים חדשים:

אם עובד החל לעבוד בארגון שלכם רק השנה ולפני כן היה לו ביטוח פנסיוני, חשוב מאוד לא לשכוח להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד תום השנה.      

לפי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להפקדות לקופת הפנסיה שלו החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות בפועל יבוצעו לאחר שלושה חודשי עבודה או לקראת תום שנת המס – המוקדם מביניהם.

כלומר, הארגון חייב להעביר את כל ההפרשות לביטוח הפנסיוני עבור עובד כזה לפני שמסתיימת שנת המס – כלומר לפני ה-31 בדצמבר.

אם לא הארגון לא יעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפני ה-31 בדצמבר 2020, העובד לא יוכל מהטבת זיכוי ממס הכנסה הניתנת באותה שנה, ועלול לשלם מס גבוה מזה שהיה אמור לשלם.

3 הפקדת כספים בקופת גמל להשקעה, לעובדים שיש להם כסף פנוי להשקעה:      

עובדים יכולים להפקיד עד 70 אלף שקלים לפני סוף חודש דצמבר בקופת גמל להשקעה. מדובר במכשיר חיסכון שמאפשר לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שהעובד בוחר, והוא מתאים במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה.

הכספים המופקדים בקופת הגמל להשקעה הינם נזילים בכל עת וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, פרט למס רווחי הון על הרווחים שהצטברו.

בנוסף, עובד שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60, במקום משיכת כל הסכום בבת אחת, יהנה מפטור ממס רווחי הון על הרווחים שהצטברו בקופה, וגם הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה.

כל אדם יכול להפקיד בקופת גמל להשקעה לכל היותר 70 אלף שקלים בשנה קלנדרית אחת (בין ה-1 בינואר ל-31 בדצמבר).

לכן, לעובדים שרוצים להפקיד יותר מ-70 אלף שקלים כדאי להמליץ להפקיד עד ה-31 בדצמבר השנה, 70 אלף שקלים, ואת היתרה להפקיד בתחילת 2021.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה