012 סמייל תבעה בכיר שעבר למתחרה ללא תקופת צינון – והפסידה

012 סמייל תבעה בכיר שעבר למתחרה ללא תקופת צינון – והפסידה

ביה"ד לעבודה בת"א פסק כי התחייבותו של הבכיר להמתין שנתיים היא חסרת תוקף וחייב את התובעת בהוצאות משפט

שיתוף
בין הדין לעבודה

האם בכיר בחברה גדולה מחויב בתקופת צינון במעבר בין משרה אחת לאחרת?

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב דחה את בקשתה של חברת התקשורת 012 סמייל, למנוע ממנהל בכיר לשעבר שעבד בחברה לעבוד בבזק בינלאומי בפרק זמן קצר מאז עזב.

המנהל, רואי פסטרנק, הועסק ב-012 במשך 12 שנים בקירוב. בשנים האחרונות להעסקתו שימש כמנהל תחום תקשורת נתונים בינלאומיים (אגף DATA). בחוזה העבודה שלו הוספה התחייבות לאי-תחרות למשך שנתיים ממועד סיום העסקתו בחברה.

אלא שבדצמבר האחרון התפטר פסטרנק מעבודתו זו וחתם על חוזה על בזק בינלאומי, שם הוא מועסק כיום כמנהל תחום מכירות DATA  בינלאומי. במסגרת הליך ההתפטרות, חתם על טפסים רבים לרבות מסמך בו אישר את התחייבותו לאיסור תחרות.

ב-012 טענו בבית הדין כי כנגד אותה התחייבות, קיבל הנתבע מכתב שחרור לכספים הצבורים בפוליסת ביטוח המנהלים שעל שמו. לפיכך, נאמר, משהפר את ההתחייבות הגם שקיבל כספים שלא הגיעו לו, "הרי שנהג בחוסר תום לב ויש להפסיק את ההתקשרות בינו לבין בזק בינלאומי".

מנגד טענו פסטרנק ובזק בינלאומי (באמצעות עו"ד עמיר ליבוביץ ומשרד עורכי הדין רובין-שמואלביץ) כי שוק התקשורת הוא דינאמי ומתפתח וכי אין הצדקה להגביל את עיסוקו של עובד בתנאי השוק הקיימים.

 

"התחייבות עירומה"

בית הדין קיבל את הטענה ופסק, כי המידע העסקי בתחום התקשורת מתיישן במהירות ואינו מהווה סוד מסחרי. בנוסף, נפסק כי הלקוחות הרלוונטיים בתחום תקשורת הנתונים הבינלאומית הם לקוחות המוכרים לכל העוסקים, מתקשרים במקביל עם מספר חברות תקשורת בתחום, ולכן אינם "סודיים".

בשורה התחתונה נפסק, כי התחייבותו של פסטרנק לאי תחרות ב- 012 הינה התחייבות "עירומה" וחסרת תוקף, אשר אינה מגינה על אינטרס לגיטימי זה או אחר של התובעת.

בהתייחס לאופן התנהלותו של המנהל המתפטר הוסיף בית הדין, כי נוכח העובדה שפסטרנק הודיע על רצונו לעזוב את 012 כחמישה חודשים לפני מועד עזיבתו הסופי, וביצע חפיפה מלאה וראויה, הרי שנהג כדין ובתום לב כלפי 012.

באשר לסוגיית חיפוש מקום עבודה חדש בשלהי תקופת ההעסקה נפסק, כי בחינת הצעות עבודה חלופיות בתקופה זו הינה לגיטימית וכי 012 לא הוכיחה כי נרקמה קנוניה בין המנהל לבין בזק בינלאומי נגדה.

בית הדין חייב את 012 בתשלום הוצאותיהם של בזק בינלאומי ופסטרנק, בסך 8,000 שקלים לכל צד.

ב-012 סמייל סירבו להתייחס לדברים.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה