תקדים: בית דין לעבודה ביטל פסק בורר

תקדים: בית דין לעבודה ביטל פסק בורר

שופט בית הדין לעבודה התיר לעובד לתבוע את מעסיקו בגין פגיעה בזכויות סוציאליות חרף העובדה שנתקבלה פסיקת בורר בנדון

שיתוף
עו
עו" עופר בן אבי - דיני עבודה

עובד שפוטר פנה למעסיקה בדרישה לפיצויים בסך 70,000, סך הכולל פיצויי פיטורין, דמי הודעה מוקדמת, הפרשי פנסיה, דמי הבראה ופדיון ימי חופש, אותם לא קיבל במעמד הפיטורים.  המעסיק הציע לעובד לפנות לבורר כחלופה להליך משפטי ובטרם הגיש העובד תביעתו לבית הדין לעבודה, העובד נעתר לכך. לאחר שנקבע, בהליך הבוררות, כי המעסיק מחויב לשלם לו פיצויים בסך 9,000 ₪ בלבד, פנה העובד לעורך הדין עופר בן אבי, העוסק בדיני עבודה, בבקשה שזה ייצג אותו מול המעסיק בבית הדין לעבודה.

בהליך חריג, נעתר שופט בית הדין לעבודה בבאר שבע, יוסף יוספי, לתביעתו ודחה את פסק הבורר כדי לאפשר לעובד לתבוע את מעסיקו בכותלי בית המשפט.

עו"ד בן אבי: "הליך הבוררות נועד להוות חלופה לתביעה משפטית ארוכה ומייגעת ומרגע שניתנת פסיקת הבורר למעשה לא ניתן לערער על פסק הבורר. אולם במקרה זה בוצע עיוות דין משווע. הסכום שנקבע בהליך הבוררות אינו ריאלי לסכום אותו תבע העובד, סכום שמגיע לו במסגרת זכויות קוגנטיות. פנינו לשופט יוספי בבקשה שזה ידחה את הבקשה לסילוק כתב התביעה על הסף שהוגשה מטעם המעסיק, מכיוון שהליך הבוררת נעשה בחוסר תום לב והתנהל בצורה שאיננה עומדת בתנאים המינימאליים של הליך הבוררות. המעסיק לא הציג את הסכם הבוררות ואת כתב מינוי הבורר, וראיות נוספות המצביעות על כך שהעובד חתם על מסמך לפיו הוא מקבל את פסיקת הבורר ויודע שהוא מוותר על חלק מדרישותיו ואין לו יותר תביעות כנגד המעסיק. המעסיק אף לא הביא את הבורר להעיד לטובתו בבית הדין לעבודה. הצלחנו להוכיח לשופט כי מדובר בהליך בוררות המדיף "ריח" של הליך פסול שגרם לעיוות דין חמור כלפי העובד. התנהלותו של הליך הבוררות במקרה זה לא תאם את דרישות החוק והפסיקה."

עורך דין בן אבי הוסיף וציין כי בתי הדין לעבודה מחמירים עם מעסיקים שפוגעים בזכויות יסוד של עובדים ושופטי בית הדין לעבודה, נוטים שלא להתיר הכרעה בעניין זכויות עובדים בידי פורום שאינו פורום שיפוטי. צעד כזה חריג של ביטול פסק בורר, הינו צעד תקדימי שנועד למנוע פגיעה ברגל גסה בעובדים באמצעות מניפולציות של מעסיקים שמשתמשים בהליך הבוררות ככלי שרת להימנע מחובתם כלפי העובדים.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה