שיתוף

סביבת העבודה המשרדית בארגונים שתחום עיסוקם לא דורש מהעובדים סיכון פיזי יומיומי, נתפסת בטעות ככזו שאין בה סיכוני בטיחות. אולם זו טעות. יש הרבה מאוד סיכונים שאורבים לעובדיהם של ארגונים שפועלים בסביבה משרדית, החל מסיכונים בריאותיים, בהם נזקי רעש, תאורה לקויה, איכות אוויר נמוכה במקומות שאין בהם חלונות או פתחי איוורור כלשהו, או לחלופין, היעדר החלפה של מסננים במזגן בתדירות הנדרשת, ציוד שאינו מתאים או שימוש שאינו נכון בציוד, רצפה רטובה שלא מוצבים עליה קונוסי אזהרה, פסי מתכת לקויים שאמורים להדק את השטיח לרצפה, ועוד.

מעסיקים מחוייבים על פי חוק לקיים הדרכות בנוגע למניעת סיכונים והגנה על עובדיהם מכל סוגי הסיכונים. הנחיות המוסד לבטיחות וגיהות מדגישות, כי ההדרכות צריכות להיות מועברות לעובדים על ידי בעל מקצוע המתמחה בתחום הבטיחות בעבודה. על המומחה לוודא שכל אחד מהעובדים בארגון מבין את הסיכונים, ועליו להיות בקיא בנושאי ההדרכה. על המעסיק מוטל לקיים הדרכות בהתאם לצורך, ולכל הפחות פעם בשנה.

האחריות מוטלת על המעסיק

לא אחת קורה שעובדים, זוטרים ובכירים כאחד, גורמים במהלך העבודה נזק לעצמם או אף לאחרים. למה זו בעיה של המעסיק? משום שהוא זה שמשלם עבור הנזק, ופעמים רבות התשלום הזה כולל פיצויים בסכומי עתק, בעוד שכנגד העובד שגרם את הנזק לא ננקט כל הליך.

כדי שהמעסיק יוכל להוכיח שעשה כל שביכולתו וכל שמוטל עליו לעשות כדי לשמור על כללי הבטיחות, יש להקפיד על הדרכות הבטיחות במהלכן יוסבר לעובדים מהן התקלות הבטיחותיות שעלולות להתרחש ואיך להימנע מהן.

בנוסף, כנגד עובדים שמפרים את כללי הבטיחות יש לנקוט אמצעים משמעתיים. במקביל, יש להעלות את הנושא בפני ועדת בטיחות שיכולה להמליץ על צעדים שיש לנקוט כלפי מי שהפר את כללי הבטיחות.

ברמה העקרונית, החוק רואה בכל מי שעלול להיפגע מאירוע בטיחותי, ככזה שרשאי לסמוך על המעסיק שינהג נכון ולא יעמיד אותו בסיכון. יתרה מכך, החוק רואה בעובדים ככאלה התלויים במעסיקם שידאג להם להדרכה מתאימה ולאמצעים נכונים לביצוע העבודה ולשיטת עבודה בטוחה ונכונה.

במקרים בהם המעסיק לא נוקט את כל הכללים שפורטו כאן, בית הדין רואה בו אחראי לכל נזק שיגרם לעובד, גם, כאמור, אם העובד הוא זה שגרם את הנזק לעצמו או לאחרים.

מי צריך ועדת בטיחות

כל ארגון המעסיק 25 עובדים או יותר, חייב להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעסיק. כל ארגון וכל מפעל יכולים לקבל סיוע (ללא עלות) ממדריכי המוסד לבטיחות וגיהות בכל הקשור והכרוך בהקמת ועדת בטיחות. הסיוע כולל הדרכת חברי הוועדה איך עליהם למלא את תפקידם, איך לנהל ישיבות ועדה וכדומה.

יצויין, כי נציגי העובדים בוועדה הם גם נאמני בטיחות במפעל. החוק מחייב את המעסיקים לעודד את נאמני הבטיחות והגהות בפעולותיהם, וללכת לקראת כדי לאפשר להם למלא את תפקידם. בנוסף, על המעסיק מוטל לנקוט את כל האמצעים המתאימים לתיקון הליקויים שעליהם הודיע לו הנאמן.

מעסיק שלא מתקן את הליקויים חייב להודיע לנאמן בכתב ולנמק מדוע לא תיקן את הליקויים. החוק אוסר על המעסיקים לפגוע בתנאי עבודתם של נאמני הבטיחות או לפטרם בגלל פעולותיהם במסגרת תפקידם כנאמני בטיחות.

 

כתבות נוספות בנושא בטיחות בעבודה:

אילו נזקי בטיחות עלולים להיגרם לעובדים מרעש ואוויר לא נקי

מבטיחים בטיחות: 5 סיכוני בטיחות במשרדים שיש להישמר מהם

לא העברתם הדרכה רגולטורית בנושא בטיחות בעבודה? אתם עלולים להיתבע

אוכפים בטיחות: 3 אתרי תמ"א 38 נסגרו בגלל ליקויי בטיחות מסכני חיים

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

תגובה 1

  1. אכן לועדת הבטיחות יש חשיבות מרובה ועל כן היא מקבלת התייחסות בתקנות תוכנית לניהול הבטיחות בפרק 9 שבו מצוין שפעולות ומשימות נוספות לקידום הבטיחות במקום העבודה יפורטו על ידי ועדת הבטיחות או ממונה הבטיחות כחלק מפרואקטיביות לניהול בטיחות

השאר תגובה