שיתוף

בחודש ספטמבר 2017 עבר השכר הממוצע של שכירים ישראלים במשק הישראלי את ה-10 אלפים שקלים, ומספר העובדים השכירים היש, מהסקר, כי לאחר מכן ירד מעט השכר הממוצע לעובד ישראלי. באוקטובר הסתכם שכר זה ב-9,849 שקלים, ובנובמבר הוא עלה מעט והגיע ל-9,912 שקלים.

עם זאת, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים. בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-0.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 2.2% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2017.

מהנתונים לחודשים עולה, כי בספטמבר 2017 היו במשק הישראלי כ-3.74 מיליון עובדים שכירים, מהם כ-3.52 מיליון שכירים ישראלים וכ-127.9 אלף שכירים מחו"ל. באוקטובר היו במשק הישראלי כ-3.8 מיליון עובדים שכירים, מהם כ-3.6 שכירים ישראלים וכ-128 אלף שכירים מחו"ל.

בחודש נובמבר 2017 היו במשק הישראלי כ-3.8 מיליון שכירים, מהם כ-3.57 מיליון עובדים ישראלים ו-128.6 אלף עובדים מחו"ל.

השכר הממוצע של עובדים שכירים ישראלים ועובדים שכירים מחו"ל:

בחודש ספטמבר 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים ומחו"ל על 9,856 שקלים. השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי היה 10,146 שקלים והשכר הממוצע לעובד שכיר מחו"ל הסתכם ב-5,766 שקלים בחודש.

באוקטובר 2017 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים ומחו"ל על 9,585 שקלים. השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי הסתכם ב-9,849 שקלים, בעוד שהשכר הממוצע לשכיר מחו"ל היה 6,006 שקלים.

בנובמבר 2017 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר לעובדים ישראלים ומחו"ל ב-9,658 שקלים; השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי עמד על 9,912 שקלים, והשכר הממוצע למשרת שכיר מחו"ל הסתכם ב-5,973 שקלים.

התפלגות מספרי השכירים ושכרם לפי מגזרים

מהתפלגות מספרי השכירים ושכרם בחודש נובמבר 2017 לפי מגזרים עולה, כי המגזר הגדול ביותר במשק היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, שהעסיק כ-2.309 מיליון משרות שכיר, המהוות כ-64.6% מכלל משרות השכירים במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,551 שקלים.

במגזר הממשלתי היו כ-667.3 אלף משרות שכיר, המהוות כ-18.7% מכלל משרות השכיר במשק, והשכר הממוצע במגזר זה היה 10,100 שקלים.

משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע - נתוני הלמ"ס
משרות שכיר ושכר ממוצע – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 256.6 אלף משרות שכיר, מגזר זה היווה כ-7.2% מכלל משרות השכיר במשק, והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,698 שקלים.

במגזר משקי הבית היו כ-236.7 אלף משרות שכיר והוא היווה כ-6.6% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר זה היה 4,781 שקלים.

במגזר החברות הפיננסיות היו בנובמבר 2017 כ-103.5 אלף משרות שכיר, המהוות כ-2.9% מכלל משרות השכיר במשק, והשכר הממוצע במגזר זה היה 16,633 שקלים.

בענף שירותים פיננסיים ושירותי הביטוח עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-7.2% בחישוב שנתי, בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017. עלייה זו היא בהמשך לעלייה של כ-5.3% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2017. לעומת זאת, בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-7.5% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017 בהמשך לירידה של כ-4.1% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2017.

ירידות שכר

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בתקופה הנסקרת חלו גם כמה ירידות בשכר הממוצע של השכירים במגזרים מסויימים. במגזר החינוך חלה בספטמבר אוקטובר 2017 ירידה של כ-3.1% בשכר השכירים בחישוב שנתי, במגזר המידע והתקשורת חלה ירידה של כ-5.9% בשכר השכירים הממוצע, ובשכר השכירים במינהל המקומי, הציבורי, הביטחון וביטוח לאומי, בכ-7.5%.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה