נתונים עדכניים של שיעורי האבטלה: במגזר הערבי פי 2 מההערכות

נתונים עדכניים של שיעורי האבטלה: במגזר הערבי פי 2 מההערכות

במחקר שנעשה במרכז טאוב עלה כי שינוי שיטת המדידה של הלמ"ס הביאה לדיוק רב יותר במחקריה בתחום התעסוקה, וכך עלו נתונים עדכניים של שיעורי האבטלה

שיתוף
גרף

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) שינתה לפני מספר חודשים את שיטת המחקר שלה בנושא מצב התעסוקה במשק. פרופ' ערן ישיב, ראש צוות הכלכלה במרכז טאוב, ערך מחקר השוואתי מקיף בין תוצאות המדידה הישנה לבין החדשה. התוצאות הראו כי שיעור האבטלה בקרב ערביי ישראל גבוה כפליים ויותר מההערכות בעבר.

בחודש ינואר האחרון החל הלמ"ס לבצע מחקר כוח אדם באמצעות שיטות אחרות. השינוי כלל בין היתר כלל עריכת שאלון בקרב משתתפים רבים יותר ובאופן תדיר יותר – אחת לחודש במקום אחת לשלושה חודשים. שינוי השיטה הביאה לתוצאות חדשות לגמרי:

ברבעון הראשון של 2012 הצביעה השיטה הישנה על אבטלה של 5.6 אחוזים בקרב גברים במגזר הערבי, ולעומת זאת השיטה החדשה שיקפה נתון של 11.3 אחוזים. ברבעון השני של 2012 ועל פי תוצאות שיטת המדידה הישנה, האבטלה בקרב גברים ערבים עמדה על 3.6 אחוזים. השיטה החדשה, לעומת זאת, הצביעה על 11% אחוזים.

באשר לנשים מהמגזר הערבי, שיטת המדידה החדשה מצביעה על אחוז גבוה במיוחד של אבטלה – 18 אחוזים, לעומת 5.7 אחוזים שהראו הנתונים הקודמים. ברבעון הראשון של השנה, הנתונים החדשים מצביעים על שיעור אבטלה של 17.6 אחוזים, לעומת 4.6 אחוזים שהראו הנתונים הקודמים שהביאה שיטת המדידה הישנה.

 תוצאות שיעור האבטלה בקרב יהודים, גברים ונשים אינן שונות באופן משמעותי לעומת הסקר שנערך בשיטה הישנה, אך עדיין נמצא כי שיעור האבטלה הוא גבוה יותר. לעומת זאת התוצאות שסקרו את המגזר הערבי הצביעו על פער בין שתי השיטות – שיעור האבטלה בקרב הגברים במגזר זה הוא פי שניים, ואצל הנשים פי שלושה. נתונים אלה הביאו לעליה של שיעור האבטלה הכללי במשק.

פרופ' ישיב ציין  כי ההשלכות של הנתונים העדכניים על המדיניות הממשלתית מתבטאות בהצפת בעיית האבטלה כחמורה יותר ממה שנודע קודם לכן לפי הסקר הישן.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה