שיתוף

זכויות העובד הבסיסיות מאפשרות לעובד להתפטר ולקבל בפיצויים בעקבות מחלה של בן משפחה שדורשת את תשומת ליבו המלאה של העובד. אלא שקבלת פיצויי הפיטורים בעקבות מחלת בן משפחה אינה אוטומטית. על העובד להודיע על כך מספיק זמן מראש ולהוכיח שהתפטרותו אכן נדרשת ושהטיפול בבן המשפחה הוא הכרחי ודורש את כל זמנו של המטפל. יתר על כן, על העובד לאפשר למעסיק להציע לו תנאים המתאימים למצבו החדש.

לפני כחודש תבעה עובדת את החברה בה היא עבדה כדי לקבל פיצויים בעקבות התפטרותה בשל מחלת בני משפחה. בית הדין לעבודה דחה את בקשתה מהסיבה שהעובדת לא מסרה למעסיק לפני התפטרותה, מידע מספיק בנוגע לתנאים הנדרשים לה, כדי להמשיך לעבוד בתנאי עבודה אחרים המתאימים למצב החדש. מכיוון שכך קבע בית הדין כי היא לא זכאית לתשלום פיצויי פיטורים, מכוח חוק פיצויי פיטורים.

המניע להתפטרות

העובדת שהתפטרה טענה כי מצבה הרפואי של אימה היה אחד המניעים הממשיים להתפטרותה, ולמעשה המניע העיקרי. ולכן לטענתה צריך להתקיים התנאי הראשון שנקבע בסעיף 6 לחוק פיצויי הפיטורים.

המעסיק לא חלק על חומרת מצבה הרפואי של אם העובדת וגם לא על שאר הנסיבות הקשורות למצב המשפחתי שחייב את העובדת, כבת יחידה להורים מבוגרים, לסייע לאמה בתקופה של אשפוזים תכופים וטיפולים רפואיים מורכבים.

ולמרות זאת, העובדת לא מילאה את חלקה בכך שלא מסרה למעסיק את המידע המלא, באופן שהיה מאפשר למעסיק להתמודד עם הודעת ההתפטרות.

לא נמסר מידע רלוונטי

המעסיק הצליח להוכיח כי העובדת לא מסרה לו מידע על כך שבעת ההתפטרות או במועד סמוך לו, היא יכולה לעבוד בהיקף מצומצם, כפי שאף החלה לעשות כעבור זמן קצר מאוד. יתרה מזאת, העובדת עשתה מאמץ להסתיר מהמעסיק כי היא מתחילה לעבוד אצל מעסיק אחר.

מכיוון שכך, הגיע בית הדין למסקנה כי אילו היה למעסיק המידע המלא בנוגע לדרישות העובדת ולגבי יכולתה לעבוד בהיקף מצומצם, יתכן שהיה בכך כדי לאפשר למעסיק להציע לעובדת תנאי עבודה אחרים ולמנוע את ההתפטרות. מאחר שהעובדת לא פעלה כך, לא התקיים התנאי הקבוע בסעיף 6(ב) לחוק פיצויי הפיטורים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה