מנכ"ל לאומי לשעבר תקבל 3.25 מיליון שקל עבור תקופת צינון

מנכ"ל לאומי לשעבר תקבל 3.25 מיליון שקל עבור תקופת צינון

במשך שנתיים לא תוכל מאוד לקבל על עצמה משרה או תפקיד אחר כלשהו בתאגיד בנקאי בישראל או בשלוחותיו בחו"ל

שיתוף

מנכ"ל בנק לאומי לשעבר, גליה מאור, תקבל מהבנק פיצוי חד פעמי בסך 3.25 מיליון שקלים, בכדי שלא תעבוד עבור בנק אחר במשך תקופת צינון בת שנתיים.

הבנק הודיע הבוקר (ב'), כי דירקטוריון הבנק קבע למנכ"ל היוצאת את שיעור הפיצוי הנ"ל, תוך הארכת תקופת ההתחייבות לצינון ולאי-תחרות ב-18 חודשים – לתקופה כוללת של 24 חודשים.

במרוצת תקופה זו לא תוכל מאוד לקבל על עצמה משרה או תפקיד אחר כלשהו בתאגיד בנקאי בישראל או בשלוחותיו בחו"ל וכן לא תיתן לו שירותים, במישרין או בעקיפין, בשכר או שלא.

בהודעת בנק נומק, כי לאור הידע הרב והייחודי שצברה מאור כמנכ"ל הראשי של קבוצת לאומי בכהונתה הארוכה, יש חשיבות רבה להארכת תקופת התחייבותה לצינון ולאי-תחרות, וכי ההסדר האמור הינו סביר ומשרת את טובתו של הבנק. החלטת הדירקטוריון התקבלה לאחר שבחן נתונים השוואתיים אודות תנאי העסקה ותנאי פרישה של מנהלים בכירים בתאגידים בנקאיים ובחברות ציבוריות בישראל.

 

243 אלף שקל בחודש

בתחילת החודש נכנסה לתפקידה רקפת רוסק-עמינח, מחליפתה של מאור בתפקיד המנכ"ל. מאור סגרה ב-2012 ותק של 17 שנה בתפקיד. ב-2011 נהנתה משכר חודשי של 243 אלף שקלים. ב-2010 עמד שכרה על 195 אלף שקל, מענק שנתי של 4.4 מיליון שקל והפרשות סוציאליות בהיקף של 1.6 מיליון שקלים.

שכרה של עמינח יהיה 180 אלף שקלים – כ-20% נמוך יותר משכרה קודמתה. היה ותתפטר מתפקידה בבנק לאחר 15 שנות ותק לפחות, תהיה זכאית לפיצויים בסך 200% ממשכורתה החודשים האחרונה, כפול מספר שנות עבודתה בבנק בתוספת הפרשות לתגמולים.

במידה ותפוטר לפני הגעתה לוותק של 15 שנים בבנק, תהיה המנכ"ל החדשה זכאית לפיצויי פיטורין השווים ל-250% ממשכורתה החודשית האחרונה כפול מספר שנות עבודתה בבנק. אם תפוטר לאחר מכן, תוכל לבחור בין פיצויי פיטורין של 200% ממשכורתה החודשית כפול מספר שנות עבודתה בבנק, לבין קצבת פרישה מיידית מן הבנק.

עמינח הודיעה, עם מינויה, על כמה שינויים בהנהלת הבנק: קובי הבר ימונה לראש החטיבה העסקית (לא יאוחר מסוף השנה הנוכחית – עד אז ימשיכו המנהלים השונים בחטיבה לדווח לרוסק-עמינח), יואל מינץ ימונה לחבר הנהלה וראש החטיבה למימון מורכב ונדל"ן, איציק נאור ימונה לראש המערך העסקי, מלכיאל שחר ימונה לראש מערך אשראי, דוד שפנר ימונה לראש מערך בניה ונדל"ן ומערך אשראים מיוחדים ידווח לגידי אלטמן, ראש החטיבה לבנקאות מסחרית.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה