שיתוף

רבות מדובר בצורך להקפיד על הביטוח הפנסיוני של העובדים כדי שיחסכו לעת פרישה. לא אחת קורה שעובדים מבקשים מהמעסיק לתת להם את כספי ההפקדות כלומר לא להפקיד עבורם לביטוח פנסיוני.

חשוב לדעת, שעובד אינו רשאי לוותר על הביטוח הפנסיוני, וחמור מכך, הוא יוכל לתבוע את המעסיק על כך שלא הפקיד עבורו במהלך השנים.

כך או כך, חסכון לעת פרישה אינה המטרה היחידה של הביטוח הפנסיוני. בתוך הביטוח הפנסיוני קיים גם ביטוח לאבדן כושר עבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה מספק למבוטח הגנה בכך שבעת מקרה של אבדן כושר עבודה הוא מספק למבוטח הכנסה חודשית.

אבדן כושר עבודה יכול להתרחש כאשר המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, בין אם באופן זמני או לתמיד, כתוצאה ממחלה, או תאונה או כל מקרה אחר בו המבוטח אינו יכול לעבוד.

בביטוחים רבים, כאשר המבוטח מוכר כמי שאיבד את כושר עבודתו ב-100 אחוזים, מקובל לתת לו קצבה המכסה כ-75% מהשכר.

המבוטח נחשב כבלתי כשיר לעבוד כאשר הוא אינו יכול לעסוק בעיסוק כלשהו או בעיסוק שעסק בו לפני המחלה או התאונה.

בכל פוליסה יש תקופת המתנה של כשלושה חודשים. אם מצב היעדר כושר העבודה נמשך מעבר לאותם שלושה חודשים, חברת הביטוח משלמת למבוטח קצבה חודשית, עד החלמתו וחזרתו לעבודה, או עד הגיעו לגיל הפרישה לפנסיה.

מקרים נוספים בהם חברת הביטוח מפסיקה לשלם למבוטח את קצבת אבדן כושר העובדה הם: כאשר המבוטח נפטר, או כאשר תקופת הביטוח מסתיימת, או בתום שנת הביטוח שבו מלאו למבוטח 67 שנים, או על פי גיל הפרישה המצויין בפוליסה.

יצויין כאן, כי יש מקרים בהם המבוטח זכאי לקצבה חלקית של אבדן כושר עבודה. כלומר, הוא יכול לחזור לעבודה באופן חלקי ולהמשיך לקבל קצבת אבדן כושר עבודה.

בביטוח אבדן כושר עבודה שמהווה חלק מהביטוח הפנסיוני, ואינו ביטוח פרטי של המבוטח, יש שלושה סוגים של כיסויים ביטוחיים.

הכיסוי הבסיסי שמאפשר למבוטח לקבל קצבה כל עוד הוא אינו יכול לעסוק בכל סוג של עבודה.

יש כיסוי נוסף שבמסגרתו המבוטח יכול להמשיך לקבל קצבת אבדן כושר עבודה כל עוד הוא לא יכול לעסוק בעיסוק התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

ויש כיסוי מסוג אחר שבמסגרתו המבוטח יכול להמשיך לקבל קצבת אבדן כושר עבודה כל עוד הוא לא יכול לעסוק במקצוע הספציפי שבו עסק לפני המחלה או התאונה.

סעיף נוסף שחשוב שיהיה בפוליסה הוא סעיף שחרור מתשלום פרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה.

על פי סעיף זה, אם המבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה, חברת הביטוח משלמת עבורו את הפרמיה לפוליסה.

יש לכך חשיבות שכן הפרמיה ממשיכה להיות משולמת על ידי חברת הביטוח, כלומר, המבוטח אינו צריך לשלם את הפרמיה במהלך התקופה שכושר עבודתו אבד או נפגע, ולא נוצר לו פיגור בתשלומי הפרמיה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה