שיתוף

זה כבר כמה ימים שישראל נמצאת במצב חירום בטחוני, באיזורים רבים בוטלו לימודי הילדים ועובדים רבים נאלצים להשאר בבית ולא להגיע לעבודה.

כפי שניתן היה לראות בשנת הקורונה, לא כולם יכולים לעבוד מהבית. יש מקומות עבודה שהעובדים צריכים לעבוד באתר הארגון.

אם כן, האם מעסיק יכול לחייב את עובדיו להגיע לעבודה בעת הכרזה על מצב מיוחד בעת לחימה:חוק ההתגוננות האזרחית קובע, כי אם ניתנה הנחיה להישאר במקלטים או בחדרי ביטחון או בחדרי ממ"ד, לא ניתן לחייב את העובד להגיע לעבודה.

הוראות החוק, המתפרסמות בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף, הינן מחייבות כל אדם. מי שעובר על הוראות אלו עלול למצוא עצמו מול סנקציה פלילית.

ב-10 במאי השנה הכריז שר הביטחון בני גנץ על מצב מיוחד בעורף, ביישובים שנמצאים בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה. בנוסף, הממשלה הכריזה על מצב מיוחד בעיר לוד.

אשר לעובדים במפעל חיוני או מפעל לשירותים קיומיים, על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום רשאי שר העבודה והרווחה להוציא צו המחייב את כל העובדים במפעל מסוג זה להתייצב לעבודה.

מפעל חיוני הוא כל מפעל או חלק ממנו הפועל, או שאפשר להפעילו, לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים.

וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או ליצוא, והשר אישר אותם בצו.

מפעל למתן שירותים קיומיים הוא כל מפעל או חלק ממנו, שמספק שירותים הנדרשים לחיי התושבים לרבות אספקת מים, מזון וחשמל, וכן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת. מדובר בשירותים שיש לספקם במטרה למנוע פגיעה חמורה באוכלוסייה, או בשטח שחלה עליו הכרזה על מצב מיוחד בעורף ושהשר אישר אותו בצו.

חשוב להדגיש, כי לא ניתן לפטר עובד שלא מגיע לעבודה בגלל הוראה להישאר במקלטים. בשנת 2006 חוקקה הכנסת את חוק ההגנה על עובדים בשעת חירום.

חוק זה אוסר על המעסיקים לפטר עובדים, שנעדרים ממקום עבודתם כתוצאה מהוראות שניתנו בסמכות בעקבות מצב מיוחד בעורף.

זאת ועוד, במשפט העבודה קיים עקרון-על שקובע כי אסור לפטר עובד בשרירות לב. פיטורים שנעשו בחוסר תום לב ניתנים לביטול.

אם מעסיק יפטר עובד משום שלא הגיע לעבודה בעת חירום, העובד יוכל לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה, בטענה כי פיטורים בגלל היעדרות שאינה תלויה בעובד, ושמקורה בהנחיות פיקוד העורף שהוצאו מתוקף חוק, הם פיטורים בשרירות לב ובחוסר תום לב.

יתרה מכך, אם הוראות פיקוד העורף מנחות את התושבים באיזורים ספציפיים לשהות במרחבים מוגנים, וקובעות כי התושבים  יהיו רשאים לצאת לעבודה רק בתנאי שבמקום העבודה יש מבנה סגור ובקרבת מרחב מוגן, ובפועל אין מבנה סגור בקרבת מרחב מוגן (כלומר מקום העבודה אינו עומד בתנאים אלה), הרי שהעובד כלל אינו רשאי להגיע אל מקום העבודה, בין אם הוא רוצה בכך או לא. במילים אחרות, בתנאים אלו, עובד רשאי שלא להגיע לעבודה.

מנגד, במקומות עבודה שכן מתקיימים בהם שני התנאים הללו, ניתן לשער שלעובד יש זכות בחירה אם להגיע לעבודה או לא, שכן בהוראות פיקוד העורף נכתב: 'רשאים'. לא נכתב 'חייבים'.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה