שיתוף

ההודעות וההכרזות על מיזוגים בין חברות ועל רכישת חברות, על ידי חברות אחרות, כבר הפכו לנושא שבשגרה. הודעות אלה מלוות בדרך כלל בשבחים וגאווה רבה לחברה הנרכשת.

העובדה שחברה אחרת, בדרך כלל בינלאומית, ראתה לנכון לרכוש את החברה, מהווה מקור גאווה רב ערך עבור מנהלי החברה ומייסדיה.

השאלה הגדולה היא מה קורה עם העובדים. היסוד החשוב ביותר להצלחתם של מיזוג או רכישת חברה הוא שיתוף פעולה של העובדים.

וכאן נכנסים לתמונה מנהלי משאבי האנוש. הם אלה שצריכים לבצע את העבודה המאוד לא פשוטה של רתימת העובדים להצלחת המיזוג, ודאגה לכך שהם ימצאו את מקומם בחברה הממוזגת ויהיו מרוצים מהמיזוג.

או במילים אחרות, איך לסייע לעובדים של שתי החברות להסתגל לשינוי.

אחת הנקודות היותר רגישות ובעייתיות היא מיזוג התרבויות הארגוניות של שתי חברות שונות, לתרבות אחת משותפת.

מחקרים שבוצעו בעולם סביב נושא המיזוגים ורכישות של חברות מצביעים על כך ששיעור ניכר ביותר מבין הרכישות והמיזוגים נכשלים, וברוב המקרים מדובר בכישלון בגלל היעדר רצון לשתף פעולה מצד העובדים.

לכן, על מנהלי משאבי האנוש מוטל התפקיד שבו תלויה הצלחתו של המיזוג או הרכישה.

התרומה המשמעותית והחשובה ביותר של מנהלי משאבי האנוש להצלחת המיזוג או רכישת החברה היא היכולת ליצור מחוברות עובדים בשיעור גבוה, גם לגבי עובדי החברה הרוכשת וגם לגבי החברה הנרכשת.

יש 2 מהלכים חיוניים שעל מנהלי משאבי האנוש להיערך לקראתם עוד בטרם הושלם המיזוג (או הרכישה) ולפני שנחתם ההסכם:

1 לרתום את העובדים ולוודא שהם לא חוששים לגורלם בחברה הממוזגת:

עוד לפני שמתחילים להסביר לעובדים איך להתאים את עצמם למהפך שנעשה בחייהם בעבודה, בתפקידם ובמעמדם בחברה, צריך לברר איתם איך הם עשויים להרגיש לגבי מהלך של מיזוג. וכל זאת בלי לומר להם שהולכים לקראת מיזוג.

יש לברר האם הם מודעים לכך שאם וכאשר יתבצע מיזוג זה עלול ליצור שינוי בתפקידיהם ושינויים נוספים שעלולים להשפיע על חייהם.

חששות של עובדים עלולים לעלות בהקשרים רבים, לרבות חשש מפני האפשרות שיפטרו אותם, חשש לגבי מנהלים חדשים ולגבי מערכת היחסים עם אותם מנהלים.

כל החששות ותחושות אי הוודאות עלולים לגרום לכך שעובדים חיוניים ינטשו את החברה עוד לפני שהושלם המיזוג או זמן קצר לאחר שהושלם.

כך שלמרות שהמחלקה ה"רשמית" שבודקת, מעריכה ומבצעת את המיזוג או הרכישה, הרי שדווקא מנהלי משאבי האנוש הםבעלי התפקיד הקריטי ביותר להצלחת המיזוג בין שתי החברות.

2 שיתוף פעולה בין מנהלי משאבי האנוש של שתי החברות המעורבות

כדי שהמיזוג יצליח, ובראש ובראשונה כדי שיווצר חיבור נכון ותהיה התאמה טובה של שתי התרבויות הארגוניות, וכדי שעובדים לא יתחילו 'לזלוג' אל חברות מתחרות, יש חשיבות רבה לכך שמנהלי משאבי האנוש משתי החברות ישתפו פעולה באופן מלא.

מדובר בשיתוף פעולה במהלך כל אחד מההליכים לקראת המיזוג, במהלכו וגם אחרי שהוא הושלם.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה