שיתוף

השנה (תשפ"ד) חג פורים חל ביום ראשון, ה-24 במרץ (י"ד באדר ב'). ביום שני, ה-25 במרץ חל שושן פורים (ט"ו באדר ב'), וצום תענית אסתר הוקדם ויחול ביום חמישי ה-21 במרץ (י"א באדר ב').

כל אחד משלושת המועדים האלה נחשב ליום בחירה של העובדים. במקומות עבודה שיש בהם הסכם אישי או קיבוצי או נוהג שמיטיב עם העובדים מעבר לחוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק.

ברוב המקומות חוגגים את פורים בי"ד באדר. עם זאת, בערים מוקפות חומה מתקופת יהושע בן נון (למשל בירושלים) מציינים את שושן פורים בט"ו באדר.

בדרך כלל, ימי חג פורים לא נחשבים לימי שבתון. אבל יש ארגונים שבהם נהוג להוציא את כל העובדים לחופשה מאורגנת בימי החג.

ערב החג הוא יום עבודה רגיל, עם זאת, יש ארגונים בם יום החג הוא יום עבודה מקוצר שעובדים בו בין חמש לשבע שעות, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנהגים המקובלים במקום העבודה.

עובדים שבמקום עבודתם נהוג לעבוד בין חמש לשבע שעות בפורים, יקבלו עבור יום זה שכר מלא של שמונה שעות.

יום החג של חג פורים, כמו גם יום שושן פורים ויום תענית אסתר לא נחשבים לימי מנוחה. כלומר העובדים לא זכאים להיעדר מהעבודה במהלך החג או התענית.

עם זאת, עובדים יכולים לצאת לחופשה ביוזמתם או ביוזמת המעסיק על פי הכללים הבאים:

כאמור, יום פורים, יום שושן פורים ויום תענית אסתר נחשבים לימי חופשה לבחירה.

המשמעות היא שעובדים רשאים לבחור כל אחד מהמועדים הללו כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה.

עובדים שלא ניצלו את מלוא שני ימי הבחירה השנתיים, במהלך השנה, רשאים לבחור יום נוסף מבין מועדים אלה כיום בחירה ולצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, בלי שהמעסיק יוכל לסרב לכך.

לשם מימוש הזכאות, על העובדים לפנות למעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתם לצאת לחופשה באותו יום.

על המעסיק לאשר את הבקשה, בתנאי שהעובדים טרם ניצלו את מכסת ימי הבחירה שלהם מאז תחילת השנה הקלנדרין, כלומר מינואר.

עובדים שכבר ניצלו את ימי הבחירה יכולים לבקש מהמעסיק לצאת לחופשה בכל אחד מהמועדים הללו.

בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק לא חייב להיעתר לבקשת העובד, אבל עליו לשקול את הבקשה. אם המעסיק מסרב, עליו לנמק זאת בטעמים הגיוניים וסבירים.

חשוב לציין כי במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בתשלום בימי הבחירה, בנוסף לימי החופשה השנתית.

אשר לחופשה בפורים ביוזמת המעסיק: המעסיק רשאי לקבוע מתי העובדים יצאו לחופשה. לכן הוא  רשאי להחליט שבמהלך החג או ביום התענית העובדים יצאו לחופשה. במקרה כזה החופשה היא על חשבון ימי החופשה השנתית שצברו העובדים.

על המעסיק להודיע לעובדים מבעוד מועד שהוא מתכוון להוציא אותם לחופשה על חשבון ימי החופשה השנתית שצברו.

 

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה