ייצוגית על סך 99 מילוני שקל נגד הפניקס בטענה לפוליסות בריאות כפולות

ייצוגית על סך 99 מילוני שקל נגד הפניקס בטענה לפוליסות בריאות כפולות

התובעים מבקשים פיצוי או החזר הכספים שנגבו שלא כדין עלידי הפניקס ולאפשר לכל המבוטוחים בביטוח כפול - לבטל את הביטוח

שיתוף
הפניקס

השבוע הוגשה בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית כנגד "הפניקס חברה לביטוח", בטענה לביטוחי בריאות כפולים.

לטענת התובעים, הפניקס מבטחת את אותם מבוטחים מספר פעמים בביטוחי בריאות וגובה מהם כפל תשלום בשל כך. בפעולה זו, לכאורה, החברה "מתעשרת שלא כדין על חשבון המבוטחים, תוך יצירת ביטוחים כפולים בעד מוצר אחד, המכסים את אותו מבוטח בעד אותו סיכון, כאשר היא נמנעת מלציין שאין בכפילות זו כל צורך, ואין לה כל ערך עבור המבוטחים."

[adrotate banner="27"] עוד טוענים התובעים, כי עם קרות המקרה הביטוחי, מעניקה החברה פיצוי יחיד בהתאם לפוליסה במסגרתה נתבעה, ולא כפל פיצויים ושיפויים בהתאם למספר הפוליסות. על פי כתב התביעה, חברת הביטוח אשמה לכאורה בעבירות של עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובות אמון, הפרת הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- , הפרת הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981- ורשלנות.

סכום התביעה האישית של התובעים הוערך בכ-8 אלף שקל, אולם סכום התביעה הכולל של התובענה הייצוגית הוערך על ידי התובעים בכ-99 מיליוני שקל.  הקבוצה אותה מבקשים התובעים לייצג מורכבת מכל מי שרכש ביטוחי בריאות בכפילות בחברת הפניקס במהלך שבע השנים האחרונות טרם הגשת הבקשה להכרה בתביעה כייצוגית.

התובעים מבקשים פיצוי או החזר הכספים שנגבו שלא כדין מכל חברי הקבוצה. כמו כן, הם מבקשים מבית המשפט להורות לחברה להודיע לכל המבוטחים באמצעותה בביטוחי כפל בריאות, אודות החפיפה בביטוחים ולאפשר לכל המעוניינים בכך לבטל את הביטוח.
מחברת הפניקס נמסר כי "בשלב זה, הפניקס ביטוח לומדת את פרטי התביעה, ולפיכך לא ניתן להעריך את הסיכויים לאישורה כתובענה ייצוגית, ואם תאושר, לא ניתן להעריך את סיכויי הצלחתה."

כנס משאבי אנוש 2020

אין תגובות

השאר תגובה