חברת תיגבור מחלקת דיבידנד בסך 2.5 מיליון שקל

חברת תיגבור מחלקת דיבידנד בסך 2.5 מיליון שקל

אסיפת החברה צפויה גם לאשר את תנאי העסקתם של יו"ר הדירקטוריון, המנכ"לית ומנהל פיתוח עסקי - כולם בני משפחת בנבנישתי

שיתוף
סניף חדש לתגבור

חברת תגיבור – מאגרי כח אדם הודיעה על חלוקת דיבידנד של 2.5 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר את המהלך לאחר שבדק ומצא כי החברה עומדת במבחן הרווח הנדרש בחוק החברות, כאשר יתרות העודפים של החבר נכון ל-30 בספטמבר 2011, עומדות על כ-72 מיליון שקל ואילו הרווח הנקי של החברה נכון לאותו יום, עמד על 5.889 מיליון שקל.

בדיווח החברה לבורסה צוין כי ההחלטה על חלוקת הדיבידנד תואמת את מדיניות החברה, לפיה סכום הדיבידנד שיחולק לא יפחת מ-30% מהרווח הנקי של החברה בכל שנה. עוד נאמר בהודעת החברה, כי הדיבידנד יחולק בפועל ב-20 בדצמבר הקרוב.

החברה הודיעה בנוסף על כינוסה של  "אסיפה כללית שנתית ומיוחדת" של בעלי המניות , שתיערך ב-5 בינואר 2012.

על סדר היום אישור תנאי העסקתה של בעלת השליטה בחברה, רינה בנבנישתי, המשמשת גם כיו"ר דירקטוריון החברה.  תנאי העסקתה כוללים, בין היתר, משכורת של כ-90 אלף שקל, מענק שנתי בשיעור של 5% בגין גידול הרווח שבין 9 מיליון שקל ל-12 מיליון וסכום השווה ל-7.5% מהרווח בגין גידול שמעל 12 מילון שקל, רכב חברה על פי בחירתה ועד לסך של 700 אלף שקל, הפרשות לביטוח מנהלים ועוד.

האסיפה צפויה לאשר בנוסף, תנאי העסקה דומים (המשכרות מעט נמוכה יותר- 80 אלף שקל), לבתה של בעלת השליטה, אורית בנבנישתי, המשמשת מנכ"ל החברה, וכן לאחיה, דורון בנבנישתי, המשמש כמנהל פיתוח עסקי (במשכרות של 36 אלף שקל).
 

כנס משאבי אנוש 2020

תגובה 1

  1. יחסי אנוש מזעזעים ומנהלת שחותרת תחת אמה שלה גועל נפש

השאר תגובה