שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

בימים אלה מתפרסמים תנאיו של תו סגול חדש. על פי התו הסגול החדש, מעסיקים שרוצים להעסיק במשרדי החברה יותר מ-10 עובדים או יותר מ-30% מכלל העובדים שלהם, נדרשים להקפיד על כמה תנאים:

1 בכל מקום עבודה חייב להיות מנהל הממונה על נושאי הקורונה. תפקידו של מנהל זה הוא לוודא שנשמרים כל תנאי התו הסגול החדש.

2 על המעסיק ליידע את העובדים לגבי התנאים באמצעות שילוט שיוצב במקום העבודה במקום בולט לעין. על השילוט לכלול הוראה בדבר חובת חבישת מסיכה שמכסה את האף והפה.

3 מנכ"ל החברה כמו גם הממונה על נושאי הקורונה נדרשים לחתום על הצהרה במסגרתה מחוייבים לשמירת התנאים.

בעקרון, בימים אלה חלה הגבלה על מספר העובדים שניתן להעסיק בתוך מקום העבודה בתקופת משבר הקורונה.

4 באחריותו של המעסיק (ולמעשה מנהלי משאבי האנוש) לוודא שכל העובדים מקיימים את החובה לחבוש מסיכה.

חל איסור לאפשר לעובד שאינו עוטה מסיכה להיכנס למבנה או לקבל שירות (למעט במקרים בהם מדובר בילד שגילו מתחת לשבע שנים או באדם שבגלל מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי לחבוש אותה או אינו יכול לכסות את הפה ואת האף.

5 במקומות בהם יש מערכת כריזה, יש להזכיר לעובדים, באמצעות מערכת הכריזה את חובת חבישת המסיכה, לפחות פעם בחצי שעה.

6 חלה חובה לשאול כל עובד לפני כניסתו למקום העבודה את השאלות הבאות: האם אתה משתעל, האם חום גופך 38 מעלות או יותר, והאם היה לך חום של 38 מעלות או יותר בשבוע האחרון, האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

אין לאפשר כניסה למקום העבודה למי שהשיב בחיוב לאחת השאלות הללו או יותר, למעט עובד שמשתעל בגלל מצב כרוני כמו לדוגמה אסתמה, אלרגיה וכו.

7 חלה חובה למדוד את החום לכל עובד לפני כניסתו למקום העבודה. עובדים שמתברר שחום גופם הוא 38 מעלות או יותר, לא יורשו להכנס.

8 על המעסיק לוודא שבין עובד לעובד נשמר מרחק של שני מטרים. במקומו עבודה שבהם לא ניתן לשמור על מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד, על המעסיק לנקוט אמצעי חציצה אחרים למניעת הדבקה.

9 על המעסיק לוודא כי לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, לרבות מכשיר טלפון קווי, מקלדת, עכבר, מחשב וכד.

אם מתוקף העבודה מתחייב שימוש של ציוד על ידי יורת מאדם אחד, על המעסיק מוטל לוודא כי הציוד עובר חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.

10 במקומות עבודה בהם עובדים במשמרות, על המעסיק לשבץ במשמרת (ככל האפשר), את אותם עובדים באותן משמרות.

11 בארגונים בהם העבודה מתבצעת במשרדים, על כל עובד לבצע את עבודתו בחדר קבוע, כאשר באותו חדר לא ישהו בו זמנית מספר עובדים העולה על המספר שנקבע בהנחיות הבאות:

  • בחדר שגודלו עד 20 מ"ר עובדים שני עובדים. אם בחדר זה עובדים יותר עובדים, יש להקים מחיצה בין עובד לעובד למניעת העברת רסס מאדם לאדם.
  • בחדר שגודלו יותר מ-20 מ"ר ישהו עד חמישה עובדים. גם כאן, אם שוהים בחדר זה יותר מחמישה עובדים, יש להקים מחיצות בין העובדים למניעת העברת רסס.
  • פגישות מקצועיות: ניתן לקיים בחדר אחד פגישה מקצועית שבה משתפים עד שמונה אנשים, בחדר שגודלו הוא יותר מ-20 מטרים רבועים.
  • אכילה ושתייה יתבצעו ככל האפשר, בחדר הקבוע של כל עובד.

12 לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו של המעסיק יכולים לבצע את עבודתם מביתם, יש לקבוע מתכונת העסקה שתאפשר לעובדים אלה לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כזו.

13 על המעסיק לנהל רישום ממוחשב (ככל האפשר) של הפרטים הבאים:

  • מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה.
  • מספר התשאולים שבוצעו לנכנסים למקום (לגבי שיעול, חום ומגע עם חולה קורונה), מדידות החום שבוצעו וכן מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות התשאול או מדידת החום.
  • המעסיק מוודא כי כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.
  • במקומות עבודה בהם נהוג להפעיל שירותי הסעות למקום העבודה ובחזרה הביתה, יש לשבץ ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה