שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

אמש נחתם הסכם בין משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל לגבי אופן התשלום לעובדים שכירים עבור ימי הבידוד.

על פי ההסכם החדש שנחתם, ימי הבידוד של עובדים ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד, והתשלום עבור ימי הבידוד יהיה על פי הקבוע בחוק לגבי ימי מחלה רגילים.

כלומר, עבור יום הבידוד הראשון העובד לא יקבל תשלום (לא מהמעסיק ולא מהמדינה), עבור יום הבידוד השני העובד יקבל מחצית מערך שכר העבודה היומי שלו, וכך גם עבור יום הבידוד השלישי – מחצית מערך שכר עבודה יומי של העובד.  בתשלום זה ישא המעסיק בלבד.

החל מיום הבידוד הרביעי ואילך, יקבל העובד את מלוא שכרו, כאשר התשלום יתחלק בין המעסיק למדינה, כך שהמעסיק ישלם עבור מחצית מערך שכר העובד על כל יום בידוד והמדינה תישא בחצי השני של התשלום עבור ימי בידוד אלה.

בינתיים, עד שההסכם יוסדר בחקיקה, הצדדים פנו לבגץ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים.

במילים אחרות, ההסדר לפיו המעסיק ממשיך לשלם לעובד עבור ימי מחלה בעת שהוא בבידוד, שהיה אמור להסתיים אתמול על פי החלטת בגץ, תוקפו של הסדר זה יוארך בתנאי שבגץ יאשר זאת.

אשר לעובדים שכבר ניצלו את כל מכסת ימי המחלה שלהם: העובדים יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה: עבור יום הבידוד הראשון העובד לא יקבל כל תשלום, עבור ימי הבידוד השני והשלישי, המעסיק ישלם לעובד מחצית מערך שכרו עבור כל אחד מימים אלה.

החל מהיום הרביעי לבידוד, המדינה תשלם 70 אחוזים מערך שכר העובד, עבור ימי הבידוד מהיום הרביעי ואילך. כלומר, חלק זה ימומן במלואו על ידי המדינה.

השאלה הגדולה היא מה יקרה לגבי עובדים שכל מכסת ימי המחלה שלהם נוצלה על ידי הבידוד, אם וכאשר העובדים יהיו חולים לאחר מכן, בין אם בקורונה או בכל מחלה אחרת.

האם הם לא יקבלו תשלום כלל עבור ימי מחלה מעבר למכסה? האם יחול עליהם אותו הסדר שחל לגבי ימי בידוד לעובדים בבידוד שניצלו את כל מכסת ימי המחלה שלהם? לא ברור בשלב זה.

אשר לעובדים שנדרשים להיות בבידוד בעקבות חזרה מנסיעה פרטית לחו"ל: עובדים אלה לא יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד.

יצויין כי יש חובת רישום בדבר הבידוד באתר משרד הבריאות. המעסיק יפעל כדי לסייע לעובד בהגשת הדיווח.

כאמור, כדי להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבגץ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים ב-28 ימים.

לאחר שהסכם זה יכנס לתוקף, ההחזר יתבצע רטרואקטיבית החל מהיום, כלומר מה-1 באוקטובר 2020, המועד בו קבע בגץ כי יש להסדיר את נושא חלוקת נטל התשלום.

כדי שכל זה יהפוך למציאות בחיי הארגון, ההסכם צריך לעבור בחוק, כלומר יישום ההסכם מותנה בתיקון חקיקה. לכן, בשלב זה עוד לא ניתן לדעת בוודאות אם ההסכם יעבור בחוק עם כל הסעיפים וההסכמות כפי שנחתם.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה