שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

כל יום שומעים על אלפי עובדים נוספים שהצטרפו ליוצאים לחל"ת (חופשה ללא תשלום).

אלא שלא כל הארגונים מוציאים את העובדים לחל"ת. יש לא מעט ארגונים שמוציאים את העובדים לחופשה בתשלום על חשבון ימי החופשה השנתית.

במקרה כזה, (של יציאה לחופשה שנתית) לא נפגעות זכויותיהם הסוציאליות של העובדים, שכן יחסי העובד מעסיק ממשיכים כרגיל, לרבות הפרשות של הארגון לביטוח הפנסיוני של העובדים.

לגבי העובדים שכן הוצאו לחל"ת, יש כמה סוגיות שעל מנהלי משאבי האנוש לשים לב אליהן ולעדכן ולהדריך את העובדים בהתאם. להלן הסוגיות הכרוכות בהוצאת העובדים לחל"ת.

ראשית, יש לזכור שחופשה ללא תשלום תלויה בהסכמת העובדים. כלומר, לא ניתן להוציא עובדים לחל"ת ללא הסכמתם.

שנית, כל ארגון חייב להחתים כל עובד על הסכם חל"ת מתאים. סוגייה נוספת היא לגבי שימוש בציוד של החברה שנמצא בידי העובדים.

יש להסדיר בהסכם החל"ת את נושא אחזקת הציוד על ידי העובדים במהלך תקופת החל"ת, לרבות נושא התשלום עבור שימוש ברכב החברה, בארגונים בהם הוחלט לאפשר לעובדים להשתמש ברכב החברה בתקופת החל"ת.

סוגייה רביעית היא כאמור יחסי העבודה. במהלך תקופת חל"ת מתקיימת השעיית יחסי עובד מעסיק בין הארגון לעובדים, ועדיין נשמרת חובת האמון בין הצדדים.

המשמעות היא שהחברה לא משלמת את הזכויות הסוציאליות של העובדים, אבל העובדים לא יכולים לעבור לעבוד אצל המתחרים.

לכן חשוב מאוד להנחות את העובדים בכל הקשור להמשך רציפות הביטוח הפנסיוני שלהם.

בביטוחי מנהלים מסויימים יש אפשרות לתשלום מינימלי שאינו בחסכון אלא נחשב במסגרת הריסק, ועדיין שומר על רציפות הביטוח הפנסיוני.

מה לגבי עובד שאינו מעביר לקופת הפנסיה את אותם סכומי ריסק, וגם אינו ממשיך להפקיד עבור עצמו את הסכומים המלאים שעד לתחילת החל"ת הופרשו על ידי הארגון ועל ידיו (משכרו):

לגבי עובד כזה, בחמישה החודשים הראשונים נשמרת אמנם הרציפות ונשמרות זכויותיו של העובד בביטוח הפנסיוני.

אבל לאחר חמישה חודשים הביטוח הפנסיוני לא ישמור על רציפות. וכאשר העובד יחזור לעבודה, המעסיק יוכל להתחיל להפריש מחדש לביטוח פנסיוני עבורו רק ששה חודשים לאחר חזרתו לעבודה.

בנוסף, יש ביטוחים פנסיוניים שבהם כאשר לא נשמרת הרציפות, העובד עלול לאבד חלק מהיתרונות שהיו לו בקרן טרם היציאה לחל"ת.

בכל מקרה, חשוב מאוד להפנות את העובדים לייעוץ פנסיוני כדי להמנע מפגיעה בזכויותיהם הפנסיוניות.

נקודה נוספת היא תשלום דמי אבטלה בתקופת החל"ת: כדי שהעובדים יהיו זכאים לדמי אבטלה בתקופת החל"ת, עליהם לעמוד בתנאי האכשרה.

המשמעות היא, שעובדים בחל"ת זכאים לדמי אבטלה רק אם עבדו במשך ששה חודשים במהלך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת החל"ת (יש בכך הקלתה בתנאים לעומת 12 חודשים שהיו לפני משבר הקורונה).

כמו כן, תקופת החל"ת צריכה להמשך לכל הפחות 30 יום כדי שהעובדים יהיו זכאים לקבל דמי אבטלה.

פרט נוסף שעל מנהלי משאבי האנוש לעדכן את העובדים עם יציאתם לחופשה ללא תשלום הוא שגובה תשלום דמי האבטלה שהם יקבלו הינו תלוי לגובה שכרם. ובכל מקרה, הם לא יקבלו יותר מ-10.5 אלף שקלים בחודש.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה