האם התנסות של נשים מקבוצות סיכון בעבודה מסייעת להן להתאושש?

האם התנסות של נשים מקבוצות סיכון בעבודה מסייעת להן להתאושש?

ביטוח לאומי מפרסם את דוח המחקר של תוכנית 'החצר הנשית בנמל' – עסק חברתי למען נערות וצעירות בעוני ובמצבי סיכון

שיתוף
עובדים מקבוצות סיכון

עובדים מקבוצות סיכון

להלן ממצאיו של דוח המחקר המלווה לתוכנית 'החצר הנשית בנמל'.  החצר הנשית היא חנות בגדים המספקת לצעירות בקבוצות סיכון מסגרת של תעסוקה והכשרה מקצועית.

החנות הוקמה ב-2012 בסיוע הקרן לילדים ונוער בסיכון של הביטוח הלאומי שאף היתה שותפה בפיתוח התוכנית ובמימונה, והיא מנוהלת בידי קרן דואליס ועמותת החצר הנשית.

בשנים האחרונות קמו עוד ועוד עסקים חברתיים – מסגרות של פעילות עסקית למען מטרות חברתיות, בעיקר למען שילוב קבוצות מוחלשות בתעסוקה.

ב-2012 נענו קרנות הביטוח הלאומי ליוזמה של הממשלה והצטרפו לקרן ליוזמה חברתית (שותפות של משרד ראש הממשלה, משרד האוצר והביטוח
הלאומי), שנועדה לעודד הקמת עסקים חברתיים תוך הסרת חסמים קיימים ולבחון פיתוח וקידום של עסקים חברתיים שעד כה נתמכו בהשקעות בודדות של אגף הקרנות.

במסגרת היוזמה, הוקמו שתי קרנות IVN יוזמה ודואליס יוזמה, בהיקף של כ-50 מיליון ש"ח, הפועלות זה יותר משנתיים ומצמיחות עסקים חברתיים חדשים.

האם עסקים חברתיים תורמים לטיפול באוכלוסיות בסיכון?

שאלות רבות עולות בנוגע ליתרון היחסי של העסקים החברתיים בטיפול באוכלוסיות בסיכון מצד אחד, וליכולתם לפעול כעסק עצמאי ללא תמיכה מתמשכת מצד אחר.

ממצאי המחקר שלפניכם מעידים כי בדומה למסגרות אחרות שבהן מועסקות קבוצות מוחלשות, גם לעסק החברתי יש הוצאות כלכליות שאין לעסקים רגילים, הנובעות משתי מטרותיו: כלכלית וחברתית. בשל נטל ההוצאות הכבד, עסק כזה
נזקק לסבסוד באמצעות מענקים מהממשלה או תרומות של ארגונים פילנתרופיים.

במחקר נעשה לראשונה ניסיון לנתח את מבנה ההוצאות וההכנסות של העסק החברתי ולבודד את ההוצאות הייחודיות שלו כמו גם את היתרונות הכלכליים שלו כעסק חברתי על פני עסקים אחרים בתחומו.

השאלה המרכזית של המחקר היתה, האם לעסק חברתי יש יתרון בטיפול בקבוצות בסיכון על פני מסגרות אחרות, והאם התנסותן של המשתתפות בעבודה בעסק לכל דבר ועניין הביאה להשגת מטרות התוכנית.

התשובה לשאלה היא חיובית בהחלט: התוכנית מעניקה למשתתפות הזדמנות ייחודית לחוות את עולם העבודה האמיתי ולהתמודד עם סוגיות כמו ניהול, מכירות, רווח והפסד, שיווק, הרגלי עבודה, עבודת צוות והתנהלות אל מול הנהלה, והכל לצד הכשרה מקצועית מקיפה.

צוות המחקר עקב אחר המשתתפות מרגע שהצטרפו לתוכנית ומצא כי הן עברו תהליך טיפול משמעותי וחלקן חוו בעקבות כך שינויים של ממש בחייהן. יש לזכור כי מדובר בנערות וצעירות במצבי סיכון קשים, החיות בשולי החברה בעוני ובהזנחה, והחסרות כמעט תמיד הזדמנויות למצות זכויות ולהשתלב בשוק העבודה. לנערות אלה
ניתנה הזדמנות מיוחדת להתנסות בחיי עבודה של ממש, אך בליווי ותמיכה צמודים.

אנו סבורים שתוצאות המחקר יכולות להשפיע לחיוב על תפיסתם של גופים וולנטריים וממשלתיים בנוגע לחשיבות העסקים החברתיים בישראל ובכך לקדם תחום זה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה