דרושים במשאבי אנוש – עיריית חיפה

דרושים במשאבי אנוש – עיריית חיפה

שיתוף

לעיריית חיפה דרוש\ה מנהל\ת אגף משאבי אנוש

דרגת המשרה: 43-45 בדרוג המח"ר.

חוזה בכירים: 70-80 אחוזים  משכר מנכ"ל.

תיאור המשרה:

 • אחריות להתוויית מדיניות בתהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות והובלת תהליכים לניהול עובדים, כזרוע אסטרטגית של מנכ"ל העירייה ובהתאם למדיניות ההנהלה.
 • אחריות לניהול מקצועי של פעילויות מחזור החיים התעסוקתי של העובדים בעירייה: גיוס עובדים והשמתם.
 • יישום תנאי שירות וסיומי עבודה בהתאם להוראות החוק, להסכמים קיבוציים ולנהלים.
 • אחריות לניהול תהליכי שינוי רוחביים ופרויקטים בתחום משאבי אנוש.
 • אחריות לבנייה של תכנית עבודה שנתית ויישומה בתחום משאבי אנוש ברמה העירונית.
 • אחריות על פיתוח השדרה הניהולית והמנהיגותית בעירייה, בדגש על היכולות הניהוליות הארגוניות.
 • ניהול תקני העובדים בעירייה.
 • אחריות לניהול מערך השכר בעירייה ובמרכז רפואי בני ציון.
 • אחריות לניהול עובדי אגף משאבי אנוש וניהול מקצועי של האחראים לכח אדם ביחידות העירוניות.
 • אחריות לקביעת נהלי עבודה בתחום ההון האנושי ועדכונם מעת לעת.
 • אחריות ליישומם ואכיפתם של חוקי העבודה, הסכמים קיבוציים, הוראות משרדי הפנים והאוצר החלים על עובדי העירייה.
 • ניהול יחסי העבודה בעירייה וייצוגה מול ועדים וההסתדרות.
 • איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
 • אחריות לתפעול השוטף וקידום מערך המחשוב, לרבות נוכחות, משאבי אנוש ושכר, באגף משאבי אנוש.

דרישות התפקיד:

 • תואר אקדמי – רצוי תואר שני – שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. רצוי שהתואר יהיה באחד התחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, מינהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית, תעשייה וניהול.
 • ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות, במהלך 10 השנים האחרונות בניהול משאבי אנוש במערכות מורכבות ובהיקף גדול של עובדים.
 • ניסיון ניהולי של חמש שנים לפחות בניהול עובדים בכפיפות ישירה.
 • ידע מעמיק בהסכמי עבודה קיבוציים ובתחום יחסי עבודה כולל עם ארגוני העובדים.
 • ניסיון בהטמעת שינויים ארגוניים.
 • כושר ניהול משא ומתן.
 • גישה שירותית ויחסי אנוש ברמה גבוהה.
 • בעל היכרות עם מערכות ממוחשבות.
 • יכולת ניתוח וקבלת החלטות על בסיס מידע בתחום משאבי אנוש.
 • אמינות ומהימנות אישית.
 • כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 • יכולת עמידה בתנאי לחץ.
 • ידיעת השפה העברית על בוריה, ידיעת שפות נוספות רצויה.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס למנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים ממועד מינויו.
 • עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס.
 • המועמדים\ות מתבקשים\ות לפנות בכתב על גבי טופס הגשת מועמדות למכרז\משרה, בצירוף קורות חיים ומסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה, לעיריית חיפה אגף משאבי אנוש, למחלקת גיוס וניוד, באתר העירייה או בפקס: 8356068-04. מועד הגשת המועמדות עד לתאריך 14 אפריל 2019 שעה: 12:00.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • קורות חיים.
 • מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.
 • יש לציין את שם המכרז/משרה על גבי טופס הגשת המועמדות.
 • הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/ משרה.
 • על פי הוראות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח 1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 • תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
 • תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווי זכויות האישה, התשי"א 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 2008.
 • תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד!

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה