שיתוף

אף אחד לא רוצה להגיע להליך פשיטת רגל, אבל מטבע הדברים זה קורה לפעמים. גם בחברות גדולות שכלפי חוץ נראות חזקות. הבעיה העיקרית היא שכאשר החברה מתחילה להיקלע לבעיות, העובדים בורחים על נפשם מהר ככל האפשר אל זרועותיהם הממתינות של המתחרים.

במקרים כאלה, גם אם לחברה היה סיכוי להחלץ מהמצב הפיננסי הרעוע אליו נקלעה, סיכוי זה מטורפד ברגע שהיא מאבדת את העובדים החזקים והמוכשרים שלה. שכן אלו הם תמיד הראשונים למצוא עבודה בחברה אחרת.

אם כן, מה קורה לעובדים אם וכאשר החברה אכן מגיעה לפשיטת רגל ולפירוק:

פשיטת רגל היא הליך שבמסגרתו מכירה מערכת המשפט בישראל באי יכולתו של חייב (במקרה זה הארגון) לעמוד בחובותיו לנושים. במסגרת ההליך מועברים נכסי החברה לנאמן, והנושים מקבלים את חלקם בחוב דרך חלוקת הנכסים. הליך מקביל נעשה בחברה שנמצאת בפירוק ולא ממשיכה לתפקד תחת כונס הנכסים.

עובדים שמגיעים להם משכורת (ולעיתים קרובות אף כמה משכורות) ופיצויי פיטורים, נחשבים בעקבות צו הפירוק לנושים בעלי זכות ראשונים או כפי שזה נקרא בעגה המקצועית: נושים בדין קדימה. במילים אחרות, יש להם עדיפות על פני נושים אחרים. מכיוון שכך, ברגע שלמעסיק יש נכסים שניתן לשלם מהם את חובותיו, תינתן עדיפות לכיסוי החובות לעובדים.

ואף על פי כן, אין כאן הבטחה. לעוחם אין וודאות בכך שהעובדים יקבלו את זכויותיהם ממעסיק שנמצא בהליכי פירוק חברה. ויש מקרים בהם העובדים נותרים ללא אותן משכורות ואותם פיצויים שהם זכאים לקבלם.

חוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק קובע, כי במקרים מסוימים, ביטוח לאומי ישלם לעובדים את המשכורות והפיצויים המגיעים להם. אבל זאת רק כאשר הביטוח הלאומי נכנס כנושה בדין קדימה של החברה (מטעם העובדים) בפירוק לצורך שיפוי.

איך מגישים את התביעה לביטוח לאומי לקבלת זכויות העובד בעת פירוק החברה:

1 קבלת התשלומים מהביטוח הלאומי: עובד שכיר שהחברה שבה עבד התפרקה, זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי את השכר שהמעסיק חייב לו, וכן פיצויי פיטורין שלא הופרשו לקופות גמל או לביטוח הפנסיוני. כמו כן הביטוח הלאומי יעביר תשלומים שהמעסיק היה אמור להעביר לביטוח מנהלים או לקופת הפנסיה ולא הועברו.

2 צו פירוק: האם כל עובד יכול להגיש תביעה כזאת? לא בדיוק. כדי להגיש את התביעה לביטוח לאומי, יש צורך בצו פירוק החברה שניתן על ידי בית המשפט המחוזי. במקרים בהם שעדיין לא התקבל צו הפירוק, העובדים יצטרכו להתאגד, ולהגיש בקשה למתן צו פירוק כנגד המעסיק. לשם כך כדאי לפנות לייעוץ משפטי. לאחר הוצאת הצו, יש להגיש תביעה למפרק.

3 איך להגיש את התביעה: את התביעה יש להגיש לסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של העובד על ידי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין בפשיטת רגל ופירוק תאגיד. על העובד לצרף הוכחות לגבי החוב, כמו למשל: חוזה עבודה, טופס 106 ופסק דין של בית הדין לעבודה, וכמו כן שלושה תלושי שכר אחרונים, ומסמך המעיד על רצף העבודה ועל גובה פיצויי הפיטורין.

4 מה קורה כשהתביעה נדחית: תביעת החוב שמאושרת על ידי המפרק מועברת לביטוח לאומי שמוסמך לאשר אותה, לדחות או לחלוק על ההחלטה. במקרים בהם התביעה נדחית, העובד יכול להגיש ערעור על החלטת המפרק לבית המשפט המחוזי המטפל בתיק. לאחר אישור התביעה, התשלום יעבור לחשבון הבנק של העובד.

5 שכר עבודה שלא שולם במהלך כמה חודשים: העובד יכול לקבל את תשלום השכר שלא שולם על ידי המעסיק, עבור תקופה של עד 12 חודשים. גובה התשלום מחושב בהתאם להיקף המשרה ולא פחות מסכום שכר מינימום.

רכיבי השכר לתשלום מביטוח לאומי כוללים: שכר בסיס, שעות נוספות, דמי נסיעות, מענקים, עמלות ופרמיה, פדיון ימי חופשה, דמי הבראה שטרם שולמו והפרשי שכר עבור השנה האחרונה בעבודה. רכיבי השכר שלא נחשבים לצורך תשלום שכר עבודה הם: החזר הוצאות רכב, הוצאות טלפון, אש"ל ופדיון ימי מחלה.

6 פיצויי פיטורים: עובד שהופקדו עבורו בקופת גמל או בחברת ביטוח הפקדות לפיצויי פיטורים בהסכם פנסיה מקיפה, יהיה זכאי לקבל מביטוח לאומי את ההשלמה עבור 100% מהפיצויים או יותר, על פי המוסכם בהסכם הקיבוצי או בהסכם שנחתם בין המעסיק לבין חברת הביטוח.

7 פיצויי פיטורים לעובד שלא היה מבוטח: הביטוח הלאומי ישלם את מלוא הפיצויים לעובד שלא היה מבוטח. השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורין לא יפחת משכר מינימום ובהתאם להיקף המשרה של העובד.

8 תשלום לקופת הגמל: ברוב המקרים, עם מתן צו פירוק, החברה שמנהלת את קופות הגמל והקרנות של העובדים מגישה תביעה כללית על סכום החוב למפרק בשם כל העובדים. העובד יכול לפנות אל החברה ולברר אם הגישה את התביעה למפרק. אם החברה הגישה תביעה הוא אינו צריך להגיש תביעה נוספת.

במקרה שהמעסיק לא העביר לקופת הגמל את כספי המעסיק או כספים שנוכו מהשכר, ביטוח לאומי יעביר לקופת הגמל את סכום החוב, בצירוף הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב ועד למועד התשלום בפועל. הסכום המרבי הוא פעמיים השכר הבסיסי הממוצע.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה