שיתוף

עובדים בני דור המילניום מגיעים לארגונים עם ציפיות גבוהות מעצמם אבל גם מהארגון. הם מחפשים אתגרים, שואפים ללמידה והכשרות כדי להגביר את הידע שלהם בתחום העיסוק, והם רוצים תגמול כספי הוגן עבור הישגים.

הם דורשים מהמנהלים שלהם לשתף אותם ולשוחח איתם בגובה העיניים ולא רק להנחית הוראות באימייל או בעל פה.

בכל הקשור לאסטרטגיה של החברה הם רוצים ואף דורשים לקיים דיאלוג. הם רוצים להשמיע את דעתם והם רוצים שהמנהלים יתחשבו בנקודות המבט שלהם כאשר הם מחליטים על אסטרטגיות חדשות.

שיתוף עובדים צעירים, גם בתפקידים זוטרים, בהחלטות לגבי קביעת האסטרטגיה של החברה, תורמת רבות לשיפור מידת המחוברות של עובדים בכלל, ושל עובדי דור המילניום ועובדים מדור ה-Z בפרט.

כדי לתכנן אסטרטגיה שתורמת להגברת מידת המחוברות של העובדים לארגון, צריך להתחיל בשאלת השאלות הנכונות:

1 איך תחומי האחריות של כל אחד מהצוותים מתאימים ליעדי החברה.

2 מהן נקודות החוזק והתורפה של כל מחלקה ושל כל עובד.

3 מהם הערכים שצריכים להנחות את הארגון בתכנון לעתיד.

4 האם כל אחד ואחד מהעובדים מבין את האסטרטגיה של הארגון, מזדהה איתה ושואף ליישומה.

5 האם מבנה הארגון מאפשר תגובה זריזה לשוק.

6 מהם החסמים העומדים בפני הארגון בהיבט של משאבי אנוש.

לסיכום – כללים בסיסיים למימוש האסטרטגיה:

1 כדי לבצע תכנון נכון של האסטרטגיה יש לוודא שלכל העובדים יש חוויות עובדים חיוביות ושמתקיימת תקשורת מועילה בין כל הדרגים והמחלקות בחברה.

2 ארגון שכל ההחלטות לגבי אסטרטגיה מתקבלות בו על ידי ההנהלה הבכירה בלבד בלי להתחשב בעובדים, לא יוכל לצפות שהעובדים פשוט יתיישרו על פי הקו שקבעה ההנהלה.

3 דורות העובדים החדשים, דור ה-Y ודור ה-Z, דורשים לקיים דיאלוג לגבי האסטרטגיה, בין השאר באמצעות משוב מתמשך בשני הכיוונים.

4 אחת השיטות לממש אסטרטגיה נכונה, היא לבחון את נתוני העובדים כדי למדוד את הביצועים שלהם ולזהות הזדמנויות עבור הארגון כולו.

5 יש לבדוק האם הנתונים שנבחנו מעידים על קיום מגמות מסויימות, בין אם רצויות או לא רצויות, או על הטיות לא מודעות לרבות, מספר לא פרופורציונלי של עובדים בעלי ביצועים גבוהים לעומת עובדים בעלי ביצועים נמוכים בתפקידים דומים, האם חבילות השכר וההטבות מוענקות בצורה הוגנת המותאמת למידת התרומה של העובד לארגון ועוד.

6 להעריך את הסיכוי לשחיקה בכל סוגי התפקידים, עד לרמת העובד הבודד, לבחון את נתוני המגוון התעסוקתי, לבדוק את הזדמנויות קידום העובדים ואת מהירות הקידום ועוד.

7 בנושא פיתוח עובדים חשוב להתמקד בנושאים של פיתוח תחומים שיש לשפר. בנוסף, לזהות תחומים שהם פחות יעילים, לטפל בפערים ולהסיר צווארי בקבוק בתוך ההיררכיה של הארגון בלי לעכב את התקדמות הפרויקטים.

8 בעת ההחלטה על קביעת אסטרטגיה צריך לבחון את מידת האג'יליות של הארגון. החוקרים של חברת המחקרים האמריקאית גאלופ טוענים, כי לא ניתן ליצור חברה אג'ילית בלי מנהלים מצויינים.

למה חשוב שהחברה תהיה אג'ילית? משום שחברה אג'ילית יכולה להגיב מהר יותר לדרישות השוק ולצרכים העסקיים של לקוחותיה. לכן יש לשאוף לבסס אסטרטגיה שממחישה בצורה מעשית איך ניתן לרתום את העובדים להגברת האג'יליות של הארגון.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה