שיתוף

לתרבות הארגונית יש השפעה רבה על מותג המעסיק ועל יכולותיו של הארגון לגייס טלנטים מבוקשים, ובה בעת לשמר את הטלנטים הקיימים לאורך זמן.

השפעה זו יוצרת בקרב מנהלי משאבי אנוש את הצורך ללמוד איך בונים תרבות ארגונית חיובית, שמאפשרת למשוך עובדים ולשמרם, ובמקביל, היא יוצרת את הצורך לדעת איך למדוד את איכותה של התרבות הארגונית.

אחד היסודות החשובים ביותר בנושא זה הוא שכאשר ערכים מועברים לעובדים באופן עקבי וברור, יש סיכוי גבוה יותר שהעובדים יחושו קשר רגשי לעבודתם, ומוטיבציה גבוהה להשאר בארגון ואף לפעול כדי לתמוך בחזון ובמותג של הארגון.

השאלה הגדולה היא איך ניתן למדוד במדויק את איכותה של התרבות הארגונית. אם כן, כאשר בונים אסטרטגיית תרבות ארגונית, יש 4 מרכיבים המהווים את היסודות החיוניים של התרבות הארגונית, ושכדאי למדוד אותם:

1 כדי לאמוד את מידת האיכות של התרבות הארגונית יש למדוד את המתאם שיש בין הערכים שבאים לידי ביטוי על ידי המנהלים ועל ידי העובדים.

יתרה מכך, העובדים צריכים להבין במה החברה מאמינה, והם צריכים להווכח שהמנהלים נוקטים בפעולות התומכות בערכים אלה.

2 לפעמים נוצרות בתוך הארגון תרבויות מישנה. כלומר, עלולים להווצר מעין קליקות של מנהלים ועובדים שמיישמים ערכים שאולי לא תמיד מועברים על ידי ההנהלה הבכירה. אלא שזו לא בהכרח בעיה.

בארגונים גדולים, תרבויות המישנה הללו הן בלתי נמנעות ולעיתים אף חיוניות. עם זאת, חשוב  למדוד את ההיבטים של ההנהלה הבכירה וקשרי מנהלים כדי לקבל תמונה כוללת מדויקת.

3 נתונים העולים מתוך סקרים שנעשים בארגון עשויים להצביע על כך של-70% מהעובדים יש תפיסה חזקה של התרבות הארגונית. אבל בהיעדר ההקשר הנכון, הנתון הזה לא יועיל.

כדי לקבל תובנות שניתן לתרגמן לפעולה, יש צורך להשוות את התוצאות לארגונים אחרים בתחום הפעילות או הענף שבו פועלת החברה.

4 התרבות הארגונית נמדדת בדרך כלל באמצעות סקרים שנתיים. אלא שסקרים אלה יכולים להיות יעילים כאשר מתמודדים עם אתגרים ספציפיים.

כאשר מבצעים סקר כללי שנועד למדוד את איכותה של התרבות הארגונית, יש לכלול נושאים שמצד אחד הם רחבים דיים כדי להיות ישימים בכל תעשייה, ובה בעת הם ספציפיים מספיק כדי לשקף במדויק את התשובה לשאלה – האם ערכי החברה מתאימים לכל עובד.

בארגונים מצליחים יש תרבויות ארגוניות חזקות ומבוססות, אבל הם בונים תרבויות אלה על ידי הקשבה לכל היבט של חווית העובדים.

לשם כך ניתן להטמיע בחברה פלטפורמות טכנולוגיות שמטרתן לספק משאבים לשימור כישרונות מובילים, לשמירה על מחוברות העובדים ולהבטחה שהערכים המועברים מתאימים לציפיות העובדים.

פלטפורמה טכנולוגית כזאת מאפשרת לארגון לערוך מעקב אחר התשובות שהעובדים משיבים במסגרת הסקרים, לאורך מחזור חיי ההעסקתם.

בנוסף, יש פלטפורמות טכנולוגיות שמאפשרות לבצע השוואות מול נתונים מארגונים אחרים באותו ענף או תחום פעילות.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה