שיתוף

על פי נתוני אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, שוק העבודה בישראל מצוי בשלהי שנת 2016 בנקודה טובה בקנה מידה היסטורי.

הנתונים מציגים כי שיעור האבטלה בשפל היסטורי, שיעור ההשתתפות בעבודה ברמת שיא ושיעור המועסקים במשרה חלקית נמוך יחסית.

נתוני אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מראים, כי בשנת 2016 נמשכה מגמת העלייה המהירה בשכר הריאלי, בדגש על ענפים המאופיינים בשכר נמוך. זאת, על רקע רמת התעסוקה הגבוהה, העלאת שכר המינימום וחוזי העסקה שנחתמו במגזר העסקי.

שוק העבודה 2016

להרכב הצמיחה בשנת 2016 הייתה השפעה גם על הכנסות המדינה. קצב הגידול בהכנסות המדינה הצפוי השנה הינו גבוה מקצב הצמיחה, המשך למגמה שהחלה בשנת 2015. הגידול המהיר בהכנסות ביחס לצמיחה נובע משני גורמים עיקריים: המשך השיפור בשוק העבודה (בפרט רמת התעסוקה הגבוהה ועליית השכר המהירה תורמים לגידול בצריכה הפרטית) והרכב צמיחה תומך מיסוי.

חוסר בהיצע כוח אדם מיומן בהייטק

עוד הנתונים מראים, כי מצבת השכירים בענפי ההייטק התרחבה ב-3% בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2016, קצב נמוך במקצת בהשוואה לגידול בתעסוקה בכלל המשק.

את הגידול בתעסוקה בענפי ההייטק הוביל ענף התכנה, שהציג גידול מרשים של כ- 9% במספר השכירים.

הגידול בתעסוקה במהלך שנת 2016 מהווה שיפור ביחס לשנים אחרונות בהן מצבת העובדים בענף צמחה בקצב איטי.

על פי ההערכות, ההתכווצות ההדרגתית של נתח השכירים בענפי ההייטק מתוך מצבת השכירים בכלל המשק משקפת חוסר בהיצע כוח אדם מיומן.

הדבר מתבטא בגידול המהיר בשכר – עלייה של 3.8% בענף התוכנה בשנת 2016, וכן עלייה בשיעור דומה בשנים 2015-2014.

במקביל לכך נראה גידול במקורות העומדים לרשות ענף ההייטק – היקף ההשקעות של קרנות ההון סיכון בישראל הגיעו ל-4 מיליארד דולר בשלושת הרבעונים הראשונים של 2016, מדובר בעלייה משמעותית ביחס לשנים האחרונות.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה