שביתה באל-אופ בדקות אלו

שביתה באל-אופ בדקות אלו

1,300 עובדי חברת אל-אופ שבבעלות אלביט, הפסיקו ברגעים אלו את עבודת המפעל

שיתוף

ההסתדרות הודיעה לפני דקות אחדות למנהלי חברת אלביט מערכות והחברה-הבת אל-אופ, כי כ-1,300 עובדי אל-אופ חדלו מעבודתם והפסיקו את פעילות המפעל. מפעל אל-אופ ממוקם בפארק המדע ברחובות, ועובדיו מייצרים מערכות אופטיקה מתקדמות לתעשיות הביטחוניות בעיקר, הן לשוק המקומי והן לייצוא.

העובדים מוחים על גרירת רגליים מצד ההנהלה בכל הקשור ליישום תנאי ההסכם הקיבוצי בחברה. בהתאם להסכם הנוכחי, מדי שנתיים יתנהל מו"מ בין נציגות העובדים להנהלת החברה באשר למתן תוספות שכר לעובדים. ואולם למרות שחלפה שנה מעבר לזמן הקובע, ההנהלה מתעלמת מהנושא ומסרבת לדון עם העובדים על שיפור תנאי העסקתם. עוד עובדי אל-אופ מלינים על צורות ההעסקה פוגעניות בחברה.

לפני כחודש הכריזו עובדי המפעל על סכסוך עבודה, בטענה שהחברה השתמשה בצורות העסקה פוגעניות. הפסקת העבודה כעת, מגיעה כהמשך לסכסוך העבודה האמור.

על סכסוך עבודה

על-פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, סכסוך עבודה יכול להתקיים באחד מהמקרים הבאים: סכסוך בין מעביד לעובדיו או לחלק מהם, סכסוך בין מעביד לארגון עובדים וסכסוך בין ארגון מעבידים לארגון עובדים. כאשר סכסוך בין מעביד לעובד יחיד אינו נחשב כסכסוך עבודה. הנושאים שלגביהם יכול להתקיים סכסוך עבודה על פי חוק: כריתתו, חידושו, שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי, קביעת תנאי עבודה, קבלת אדם לעבודה או אי-קבלתו או סיום עבודתו, קביעת זכויות וחובות הנובעות מיחסי עובד ומעביד.

הסמכות להכריז על סכסוך עבודה נתונה לפי החוק לגורם המוסמך לכך בארגון העובדים בהתאם לנהלי הארגון, כאשר ההודעה צריכה להיות מנוסחת בהתאם להוראות הקבועות בחוק יישוב סכסוכי עבודה ובתקנות הרלוונטיות. לאחר 15 ימים ממתן ההודעה על סכסוך העבודה, ניתן להפעיל צעדים ארגוניים כמו שביתה. ההודעה על סכסוך העבודה נשלחת לממונה על יחסי העבודה במשרד הכלכלה, ולעתים הוא מציע לתווך בסכסוך.

יישוב סכסוך עבודה מתבצע באמצעות בירור פנימי, בו מנסים לפתור את הבעיה בתוך הארגון בין נציגי העובדים וההנהלה. או באמצעות וועדה פריטטית –וועדה המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעסיקים במספר שווה הם בוחנים את המצב וצריכים להגיע לפתרון המוסכם על כולם. לכל צד זכות ווטו וההחלטה צריכה להתקבל פה אחד. בהתאם לחוק יש לפנות לצד שלישי נייטרלי מקובל על הצדדים ובעל ידע שימצא פתרון המקובל על שני הצדדים כאשר אין חובה לקבל את המלצת המתווך. במידה ובהסכם הקיבוצי כתוב מראש שיש לפנות לבורר במקרה של סכסוך ומציינים מראש מי הבורר אז הבוררות היא חובה.

 גבי אסרף, יו"ר איגוד עובדי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה אומר כי במידה וראשי החברה לא יתעשתו ויחזרו בהם מאופן התנהלותם, האיגוד יחריף את צעדיו תוך הפעלת צעדי סולידריות בכל מפעלי אלביט. לדבריו של אסרף, הנהלת אל-אופ גוררת אותם ומסרבת לנהל מו"מ בתום לב, ואף איימה על עובדים כי תפגע בהם אם ישתפו פעולה עם הוראות נציגות העובדים. הוא מודיע כיום חד וחלק שאם ראשי החברה לא יתעשתו ויחזרו בהם מאופן התנהלותם ולא יישבו עם האיגוד במיידי להמשך מו"מ, הם יחריפו את צעדיהם תוך הפעלת סולידריות בכל מפעלי אלביט ברחבי הארץ.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה