על מי מוטלת אחריות התארגנות עובדים? תלוי את מי שואלים

על מי מוטלת אחריות התארגנות עובדים? תלוי את מי שואלים

בסקר של הלמ"ס נמצא כי 89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד אולם לגבי אחראי ההתארגנות, הדעות חלוקות

שיתוף
התארגנות עובדים

התארגנות עובדים

בסקר החברתי שנערך ע"י הלמ"ס מינואר עד דצמבר 2016 בו רואיינו כ-7,050 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, נמצאו הנתונים הבאים: 89% מסכימים עם זכותם של עובדים להתאגד, ו-64% סבורים כי במקום עבודה שבו פועל ארגון עובדים, יש ביטחון תעסוקתי.

על מי מוטלת האחריות העיקרית לדאוג לזכויות העובדים?

על פי נתוני הסקר, 28% סבורים כי האחריות מוטלת על המדינה; 39% סבורים כי האחריות מוטלת על ההנהלה במקום העבודה; 20% סבורים כי האחריות מוטלת על ועד העובדים או ארגון העובדים; ו- 5% סבורים כי כל אחד צריך לדאוג לעצמו.

נתונים לגבי השתייכות לארגונים

עוד ע"פ הנתונים של הלמ"ס: 27%, כ-791 אלף איש, חברים בארגון עובדים כלשהו.

54% מהשכירים החברים בארגון עובדים שייכים להסתדרות הכללית החדשה.

20% מהשכירים בענפים יצרניים חברים בארגוני עובדים ו-29% מהשכירים בענפי השירותים.

58% מהשכירים בענף חינוך חברים בארגון עובדים ו-53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי.

חברות בארגוני עובדים

מתוך כ-3 מיליון שכירים בני 20 ומעלה, 27% חברים בארגון עובדים כלשהו, כ-791 אלף איש (25% בשנת 2012). 54% מהם שייכים להסתדרות הכללית החדשה (61% בשנת 2012), 22% להסתדרות המורים או לארגון המורים העל-יסודיים. 6% שייכים להסתדרות הרפואית בישראל או לאחד מארגוני הסגל האקדמי באוניברסיטאות.

58% מהשכירים בענף החינוך חברים בארגון עובדים ו-53% בענף מינהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי.

בענפים היצרניים לא חל שינוי בשיעור החברים בארגוני עובדים בין השנים 2012 ו-2016 (כ-20% מהשכירים חברים), ואילו בענפי השירותים חלה עלייה מ-26% חברים בארגוני עובדים בשנת 2012 ל-29% בשנת 2016.

התפלגות החברות בארגוני עובדים לפי רמת הכנסה מראה כי שיעור העובדים המאוגדים עולה מ-11% למשתכרים עד 5,000 ש"ח ל-38% למשתכרים בין 7,500 ל-14,000 ש"ח לחודש. ברמות הכנסה גבוהות מ-14,000 ש"ח, שיעור החברים בארגוני עובדים יורד ל-35%.

סיבות לאי-חברות בארגון עובדים

מבין השכירים שאינם חברים בארגוני עובדים (כ–2 מיליון שכירים בגיל 20 ומעלה שהם כ-72% מכלל השכירים), 74% מציינים כי הסיבה לכך היא שאין ארגון עובדים במקום עבודתם (69% בשנת 2012); 8% אינם יודעים על האפשרות להיות חבר בארגון עובדים; 6% טוענים כי חברות לא תועיל להם (9% בשנת 2012); 3% טוענים שהמעסיק או התפקיד לא מאפשרים להם להיות חברים, שיעור דומה של שכירים אינם מעוניינים לשלם דמי חבר.

עמדות של כלל הציבור כלפי ארגוני עובדים

89% מהציבור (בני 20 ומעלה) מסכימים כי לעובדים יש זכות להתאגד. 65% סבורים כי במקומות עבודה שבהם פועלים ארגוני עובדים תנאי העבודה טובים יותר ו-64% סבורים כי יש בהם ביטחון תעסוקתי.

את מי מעדיפים העובדים שייצג אותם בפני הנהלת מקום העבודה, במקרה שיתקלו בבעיה בשכר ובתנאי העבודה?

מהשכירים החברים בארגון עובדים; 47% מעדיפים כי ארגון העובדים או הוועד ייצג אותם בפני ההנהלה במקום העבודה; 21% מעדיפים ייצוג חיצוני (למשל עו"ד, עמותות); 29% מעדיפים לייצג את עצמם (לעומת 22% בשנת 2012).

9%, כ-250 אלף איש, מהשכירים מעידים כי בשנים האחרונות הופרו זכויותיהם כעובדים במקום העבודה הנוכחי שלהם. מתוכם, 58% זכויותיהם הופרו בתחום השכר ו-24% בתחום שעות וימי עבודה .

כמחצית (51%) מהשכירים שזכויותיהם הופרו, פנו להנהלה במקום העבודה (לעומת 40% בשנת 2012) ו-36% לא עשו דבר.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה