שיתוף

מספר המועסקים שנעדרו מעבודתם במהלך כל השבוע בחודש אפריל השנה, באופן זמני, בקרב העובדים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבגילאי 15 או יותר הסתכם בכ-1.53 מיליון איש – עלייה חדה לעומת כ-893.7 אלף איש בחודש מרץ. כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי מתוך אותם 1.53 מיליון עובדים שנעדרו זמנית מעבודתם באפריל, כ-1.276 מיליון עובדים נעדרו בשל משבר הקורונה (בחודש אפריל כאשר ההיעדרות היא מהלך השבוע כולו), לעומת כ-726.6 אלף איש שנעדרו בחודש מרץ של משבר הקורונה – עלייה של כ-76% בתוך חודש אחד.

אחוז העובדים בגילאי 64-25 בכוח העבודה עמד בחודש אפריל 2020 על כ-78.9% לעומת כ-79.2% בחודש מרץ שקדם לו.

שיעור התעסוקה בקרב בני ה-25-64 עמד בחודש אפריל השנה על כ-76.4% לעומת כ-76.7% בחודש מרץ השנה.

אחוז המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים עמד על כ-78.8% לעומת כ-78.5% בחודש הקודם.

סוגייה אחרת היא כמה עובדים נעדרו בחודש אפריל מעבודתם, וכמה נעדרו במרץ.

מהדו"ח של הלמ"ס עולה, כי מספר העובדים שנעדרו מעבודתם רק בחלק מימות השבוע בקרב בני 15 ומעלה הסתכם בחודש אפריל ב-1.011 מיליון איש, לעומת כ-817 אלף איש החודש מרץ.

כ-252.1 אלף איש מהם נעדרו באפריל בחלק מימות השבוע בגלל נגיף קורונה, לעומת כ-305.7 אלף איש שנעדרו בחלק מימות השבוע בגלל משבר הקורונה בחודש מרץ.

שיעור העובדים שנעדרו בחודש אפריל באופן זמני מעבודתם במשך כל השבוע או במהלך חלק מהשבוע, מתוך כלל המועסקים עמד על כ-64.6%, לעומת כ-43% בחודש שקדם לו ולעומת כ-36.8% באפריל אשתקד.

אחוז הנעדרים במשך כל ימות השבוע או בחלק מימות השבוע בגלל נגיף קורונה עמד באפריל על כ-39% לעומת כ-26% בחודש מרץ.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה, מתוך כלל המועסקים, נמדד בענפים הבאים:

כ-88.3% בתחומי האמנות, בידור ופנאי, כ-87.3% בתחום שירותי אירוח ואוכל, כ-82.4% בתחומי שירותים אחרים.

כ-78.4% בתחום החינוך, כ-75.8% בתחומי הנדל"ן, כ-72.8% בתחום אספקת החשמל, וכ-72.4% בתחומי השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים.

מתוך אלה שנמנו כאן, האחוז הגבוה של הנעדרים מהעבודה בגלל נגיף הקורונה נאמד בענפים הבאים: כ-78.7% בשירותי אירוח ואוכל, כ-73.9% בתחומי האמנות, הבידור והפנאי, כ-69.7% בשירותים אחרים, כ-54.3% בתחומי החינוך וכ-51% בתחומי פעילויות הנדל"ן.

האחוז הגבוה ביותר של היעדרות מועסקים ממקום העבודה, מתוך כלל המועסקים, היה במשלחי היד הבאים:

כ-74.1% פקידים כלליים ועובדי משרד, כ-73.3% הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה, כ-71.3% עובדי מכירות ושירותים, וכ-67.1% עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים.

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו מהעבודה במהלך חודש אפריל מתוך כלל המועסקים היה בקרב העובדים הללו:

בקרב בני 65 ומעלה נעדרו כ-74.7% (כאשר מהם, כ-53.22% בגלל נגיף הקורונה, בידוד וכד).

מקרב העובדים בני ה-60-64 נעדרו כ-73.1% כאשר כ-42.5% מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

מקרב העובדים שגילם נע בין 55 ל-59 נעדרו מהעבודה באפריל כ-66.2% ומהם כ-39.3% נעדרו בגלל סיבות שקשורות לנגיף הקורונה.

מקרב העובדים בגילאי  45-54 נעדרו כ-69% מהעובדים כאשר כ-40.5% מהם נעדרו בגלל סיבות שקשורות לקורונה.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה