שיתוף

באמצע החודש נחתם הסכם שכר חדש עם המורים. ההסכם החדש יתפרס על פני ארבע שנים עד פברואר 2022. במסגרת ההסכם נקבע כי המורים יקבלו תוספות שכר גדולות יותר. בנוסף לתוספת השכר כולל ההסכם החדש  גם הרחבת הפיתוח המקצועי של המורים.

מטרת ההסכם הינה לשפר את מעמד המורים, להקנות יציבות למערכת החינוך ולבצע תכנון טוב יותר של תכניות חומש וראייה מערכתית ארוכת טווח.

ההסכם החדש, שמעלה את שכרם של המורים והמנהלים, יוצר שקט תעשייתי למשך ארבע שנים, וכאמור, מעניק רצף, יציבות, תכנון טוב יותר של תכניות חומש וראייה מערכתית ארוכת טווח. נזכיר, כי ההסכם הקודם עם המורים נחתם ביולי 2014 והתפרס על פני שלוש שנים עד אוגוסט 2017.

ההסכם החדש עם המורים מציב רף שכר למורים מתחילים בסכום של 8,000 שקלים החל משנת הלימודים הבאה, וכולל מענק חד פעמי בסכום של 1,000 שקלים. שכר מנהלי בתי הספר יעלה בממוצע בכ-1,700 שקלים בכמה פעימות.

כמו כן, בהתאם להסכם שגובש, יינתנו גמולים לשלושה בעלי תפקידים בבית הספר. יהיו ששה בעלי תפקידים שיקבלו גמול חדש, בשיעור של ששה אחוזים, שמהם יכול מנהל בית הספר לבחור שלושה. זה יתבצע באופן מדורג ועתיד ליעל את ניהול בית הספר. הגמול המקסימלי יעלה מתשעה אחוז ל-12% במספר פעימות.

כמו כן תהיה תוספת של בעלי תפקידים בחטיבה העליונה, ויוגדל הגמול האחוזי ליועצות. תקרת גמולי ההשתלמות המקסימלית תעלה מ-18 יחידות ל-19 יחידות, ההקצאה לקרן לקידום מקצועי תגדל בשני מיליון שקל, ויוגדל הסיוע למורים במצבי חירום. כמו כן, יוקצו 12 מיליון שקלים, בפריסה על פני ארבע שנים, לקרן ההלוואות, קרן המצוקה וקרן ימי המחלה של עובדי ההוראה, בכמה פעימות.

ערן יעקב, הממונה על השכר והסכמי עבודה אמר, כי "מורים טובים הם המפתח לשיפור איכות ההוראה שתתרום להעלאת הפריון בשוק העבודה העתידי בישראל. הסכם זה הוא תוצאה של משא ומתן ממושך שמביא לידי ביטוי הן את האינטרסים של מדינת ישראל והן את האינטרסים של עובדי ההוראה.  מדובר בהסכם מצוין, שיתרום רבות לחיזוק איכות ההוראה, ומעמד המורה בישראל ויביא ליציבות בחטיבות העליונות".

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב אמר, כי "ההסכם החדש מביא בשורה לחינוך בישראל, בשורה למורים, לתלמידים ולהורים. בצד חיזוק כוח ההוראה ומיצוב מעמד המורה בישראל, ההסכם החדש מזמין כל אדם משכיל ואיכותי, אדם שמעוניין בקריירה משמעותית, לבוא בשערי מערכת החינוך ולהתפרנס בכבוד".

שר האוצר, משה כחלון אמר, כי "ההסכם הוא בשורה של ממש למורות ולמורים. הוא ישפר את איכות ההוראה, יאפשר לצמצם פערים במערכת החינוך ולהעלות את המוטיבציה לעסוק בתחום ההוראה".

שר החינוך, נפתלי בנט אמר, כי "השכר ההתחלתי של מורה בישראל יעלה בכ-20% ויעמוד על 8000 שקל. זהו זינוק ממשי שיעזור למורים בתחילת דרכם. נמשיך לעשות כל שנדרש על מנת להביא אנשים מוכשרים ואידאליסטים לתוך מערכת החינוך".

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה