עבודת נוער בחופש הגדול: התלמדות, התנסות, הדרכה

עבודת נוער בחופש הגדול: התלמדות, התנסות, הדרכה

עו"ד הדס פריזמנט: "עבודה זו עבודה והמעסיק מחויב לשלם תמורתה; מעסיקים שבוחרים להעסיק נוער בחופש הגדול, כמו גם בני הנוער עצמם והוריהם, צריכים להכיר את חובותיהם וזכויותיהם של בני הנוער"

שיתוף
ע

עו"ד הדס פריזמנט, מומחית לדיני עבודה ובעלת התמחות מיוחדת בייצוג מעסיקים

"התלמדות, הדרכה, השתלמות או התנסות, ועוד שמות מכובסים, בכל מקרה, עבודה זו עבודה והמעסיק מחויב לשלם תמורתה", כך אומרת עורכת דין הדס פריזמנט, מומחית לדיני עבודה ובעלת התמחות מיוחדת בייצוג מעסיקים.

"עם הגיעו של החופש הגדול, בני נוער רבים מצטרפים לשורות 'מעמד העובדים', לפחות לתקופה קצרה.

"המעסיקים שבוחרים להעסיק בני נוער, כמו גם בני הנוער העובדים עצמם והוריהם, צריכים להכיר את חובותיהם וזכויותיהם של בני הנוער בשוק העבודה.

"חוק עבודת נוער קובע, כי בתקופת חופש הגדול מותר להעסיק ילדים שמלאו להם 14 שנים, בעבודות קלות.

"במהלך כל השנה, מותר להעסיק ילדים מגיל 15 ומעלה, וגם זאת בכפוף לתנאים מסוימים ושנקבעו בחוק עבודת נוער (ניתן למצוא מידע נוסף  ב'תקנות עבודת נוער').

"כל נער חייב להציג בפני המעסיק שלו אישור רפואי מרופא משפחה או רופא ילדים על כשירותו לעבודה, ואת תעודת הזהות שלו או של הוריו. על המעסיק לשמור בבית העסק את האישור וכן צילום של תעודת הזהות".

מה לגבי חוזה העסקה ושאר זכויות המגן?

"המעסיק מחויב למסור לנער הודעה על תנאי עבודה, בתוך שבעה ימים מהיום שבו החל לעבוד. שכרו של הנער ישולם עד ה-9 בחודש. כמו כן, המעסיק מחויב לנהל רישום שעות נוכחות".

כמה שעות ביום ניתן להעסיק בני נוער?

"בני נוער מתחת לגיל 16 ניתן להעסיק עד שמונה שעות ביום בין השעות 8:00-20:00. ניתן להעסיקם עד 40 שעות בשבוע. אשר לבני נוער שגילם מעל 16, אותם ניתן להעסיק עד תשע שעות ביום, עד השעה 22:00 ועד 40 שעות בשבוע".

אילו זכויות מגיעות לבני הנוער בנוגע לשעות עבודה-מנוחה?

"ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, אין להעסיק את בני הנוער במשך יותר משבע שעות. כמו כן אסור להעסיק בני נוער בימי המנוחה השבועית במשך 36 שעות רצופות".

למה הכוונה ימי המנוחה השבועית?

"לגבי בני נוער יהודים, מדובר בשבת ולגבי בני נוער שאינם יהודים הכוונה לשבת, ראשון או שישי, לפי בחירתו של הנער".

אילו עוד תנאי העסקה קיימים לגבי בני נוער?

"בתקופת חופשת לימודים רשמית, מעסיק רשאי להעסיק בני נוער בתנאי שהם מעל גיל 16, עד השעה 24:00, ובתנאי שאם העבודה הסתיימה אחרי השעה 23:00, המעסיק ידאג להסעת הנער לביתו בסיום יום העבודה.

"ביום רגיל, המעסיק חייב לשלם לבני הנוער עבור החזרי הנסיעות בסכום של 22.6 שקלים ליום, ועד לגובה עלות 'חופשי חודשי'.

"מעסיק שמעוניין להעסיק נערים בעבודת לילה במקרים נוספים, רשאי לפנות לקבלת היתר מיוחד משר העבודה.

"נער שמועסק שש שעות או יותר במהלך יום העבודה, זכאי להפסקה בת 45 דקות לפחות, שמתוכה תהיה הפסקה רצופה אחת בת חצי שעה לפחות.

"ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני חג, ההפסקה היא חצי שעה. המעסיק אינו מחויב לשלם על זמן ההפסקה והנער רשאי לצאת בזמן ההפסקה מחוץ למקום העבודה.

"עם זאת, אם נוכחות הנער במקום העבודה הינה הכרחית לתהליך העבודה, והנער נדרש על ידי המעסיק להישאר במקום העבודה, אזי זמן ההפסקה הינו חלק מזמן העבודה ויש לשלם לו שכר".

מה לגבי שכר בני הנוער ותנאים סוציאליים?

"שכר המינימום כיום עומד על 21.45 שקלים לשעה לעובד עד גיל 16, תעריף של 22.98 שקל לשעה לעובד עד גיל 17, ותעריף של 25.43 שקל לנער עד גיל 18.

"מעסיק אינו מחויב להפריש לבני הנוער תשלום עבור פנסיה. למעסיק אסור לקנוס את העובד אלא אם כן ישנו הסכם קיבוצי באותו ענף המאפשר זאת, וגם אז עד גובה 25% מהשכר אלא אם כן מדובר בשכרו האחרון".

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה