שיתוף

בתדירות גבוהה יחסית ניתן לראות פסקי דין שניתנו לטובת עובדות שפוטרו במהלך התקופה המוגנת (בגין היריון ולידה), או מייד אחריה, כמו גם לטובת עובדות שהתפטרו והמעסיק אינו מודע לעובדה שמגיעים להן פיצויים כמתפטרות בדין מפוטר.

יש כמה סיטואציות בהן עובדים רשאים להתפטר בדין מפוטרים (ולקבל את פיצויי הפיטורים) בעקבות היריון או לידה:

1 אם עובדים אלה מתפטרים במהלך תשעה החודשים שלאחר יום הלידה, בטענה כי ההתפטרות היא על מנת לטפל בתינוק, הם זכאים לפיצויי פיטורים.

אם לאחר התפטרות העובד מתברר שהיא או הוא עברו לעבוד במקום עבודה אחר, באותו היקף משרה (באותו מספר שעות עבודה בשבוע), ושמקום העבודה החדש מרוחק מבית ההורה אותו מרחק כמו מקום העבודה הקודם, המעסיק עשוי לזכות בתביעה לקבלת סכום הפיצויים בחזרה. אבל זה נתון להחלטתו של בית הדין ולפרשנות.

בכל מקרה, אם העובד או העובדת התפטרו כדי לטפל בתינוק ומייד לאחר מכן החלו לעבוד במקום עבודה אחר בהיקף משרה נמוך יותר, ואשר קרוב יותר לביתם מאשר מקום העבודה ממנו התפטרו, במקרה כזה הם עדיין זכאים להתפטרות בדין מפוטר ולקבל את הפיצויים.  

אותו דבר אמור לגבי עובדים אשר:

1 אימצו ילד שטרם מלאו לו 13 שנים והודיעו על כך למעסיק, ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד לאימוץ התפטרו כדי לטפל בו.

2 קיבלו ילד לאומנה (על פי הגדרת האומנה בחוק אומנה לילדים), שגילו אינו עולה על 10 שנים ובתוך תשעה חודשים מיום קבלת הילד לאומנה התפטרו כדי לטפל בו.

במקרה זה התנאי הוא שניתן אישור מאת מנחה האומנה כהגדרתו בחוק, ונאמר שההתפטרות נדרשת בגלל טובת הילד.

במקרה שמדובר באב שמתפטר כדי לטפל בתינוק הוא יכול להתפטר בדין מפוטר בתנאי שמתקיים אחד התנאים הבאים:

1 בת זוגו של העובד שהתפטר כדי לטפל בתינוק הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות לפני יום התפטרותו (בנושא זה, החוק מכיר כתקופת עבודה גם בתקופת הפסקת העבודה שבמהלכה נמשכים יחסי עבודה.

2 הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של האב, או בטיפולו הבלעדי בגלל נכות או מחלה של בת זוגו.

יצויין, כי על פי פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה, גם אם ההורה מתפטר במהלך תשעה החודשים שלאחר הלידה כדי לטפל בתינוק, ומכניס את התינוק למעון יום, עדיין הוא זכאי לפיצויי פיטורים כמתפטר בדין מפוטר.

עוד עולה מפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, כי אם המעסיק מציע לעובד ההורה לבצע התאמות עבורו כדי שיוכל לעבוד פחות שעות או כדי להתגמש כדי שיוכל לטפל בתינוק, והעובד מסרב להצעתו של המעסיק, סירוב זה לא שולל את הזכאות של ההורה להתפטר בדין מפוטר במהלך אותם תשעה חודשים שלאחר הלידה והוא זכאי לקבל את הפיצויים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה