שיתוף

לקראת חג הפסח מתכוננות שוב, כמו בכל שנה, אלפי משפחות לבלות את ליל הסדר והחג כולו בבית מלון בארץ. בעוד שרוב רובם של העובדים בארץ יהנו מחופשה במהלך הפסח, עובדי בתי המלון צפויים לעבוד בתפוקה מוגברת.

יש בתי מלון שבמהלך הפסח נוטים לגייס עובדים זמניים. לכן, עובדים צעירים שמוצאים עצמם במהלך הפסח ללא עבודה, או שעובדים בחצי משרה ורוצים להרוויח יפה במהלך החג, יכולים לנסות את מזלם בבתי המלון.

במהלך ימי החג עצמו (ליל הסדר ושבת שלאחריו, ושני ימי החג השני) מחייב החוק את המעסיקים (בתי המלון במקרה זה) לשלם את התוספות המתחייבות מעבודה בחגים. מדובר בתוספת הכנסה יפה.

שכר של 150% במהלך ימי החג

לאור העובדה שדין יום חג כדין יום המנוחה השבועי (מה גם שהשנה החג יוצא בדיוק ביום המנוחה השבועי), הרי שעובד המועסק ביום חג זכאי, כמו עובד המועסק בשבת לתוספת תשלום. מדובר בתשלום המגיע ל-150% מהשכר הרגיל.

אשר לעובדים יומיים המועסקים באופן קבוע בבית המלון (כלומר לא עובדים זמניים): עובד יומי שבחר מרצונו החופשי לעבוד במהלך החג יהיה זכאי לתשלום של 150%. אבל עובד שהמעסיק מחיב אותו לעבוד ביום חג זכאי לתשלום של 250% מהשכר הרגיל.

אשר לימי עבודה בחול המועד, על פי החוק אלו הם ימי עבודה רגילים מבחינת שעות העבודה ותשלום השכר. במקומות עבודה בהם קיימים הסכם, הסדר קיבוצי או נוהג, הקובעים אחרת, יתכן שהעובדים יזכו לתנאים עדיפים.

בשנת 2017 היו בישראל 407 בתי מלון לעומת כ- 388 ב-2016. מדובר ב-53 אלף חדרים. תפוסת החדרים עמדה בשנת 2017 על כ-67%, לעומת כ-62% ב-2016, כך עולה מנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

41 אלף משרות בממוצע בחודש בבתי המלון

עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי מספר המשרות במלונות התיירות עמד אשתקד על כ-41 אלף בממוצע לחודש. מדובר בכל העובדים, גם עובדים שמועסקים ישירות על ידי בתי המלון וגם עובדים המועסקים בבתי המלון באמצעות חברות כוח אדם. מדובר בעלייה של כ-11% לעומת שנת 2016, אשר בה הועסקו בממוצע בחודש כ-37 אלף עובדים בבתי המלון (כולל עובדים המועסקים ישירות ועובדי חברות כוח האדם).

מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות כוח אדם היווה אשתקד כ-15% מסך המשרות במלונות התיירות, לעומת כ-14% בשנת 2016.

שכר ממוצע בבתי המלון

השכר הממוצע למשרה של עובדים המועסקים על ידי בתי המלון הסתכם במהלך שנת 2017 בכ-7.8 אלף שקלים. השכר הממוצע של העובדים המועסקים בבתי המלון בארץ באמצעות חברות כוח אדם הסתכם בשנת 2017 בכ-5.4 אלף שקלים.

ענף המלונאות – נתונים כספיים

בשנת 2017 הסתכמו הכנסות ענף המלונות לתיירות בכ-11.1 מיליארד שקלים במחירים שוטפים, כאשר כ-59% מסכום זה הגיע מישראלים וכ-41% מהסכום מקורו בתיירים. ההכנסות מישראלים הסתכמו בכ-6.6 מיליארד שקלים, בעוד שההכנסות מתיירם הסתכמו בכ-4.5 מיליארד שקל.

אשתקד נרשמה עלייה של כחמישה אחוזים בהיקף ההכנסות של בתי המלון – שנבעו מתיירים ישראלים – לעומת ההכנסות מישראלים בשנת 2016. בהכנסות שנבעו מתיירים נרשמה עלייה של כ-17% בהכנסות בתי המלון לעומת 2016. בסך הכול, רשמו בתי המלון בארץ עליה של כתשעה אחוזים בהכנסותיהם מכלל התיירים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה