שיתוף

על כל מעסיק חלה חובה להעביר את כספי ההפרשות לפנסיה לקופת הביטוח הפנסיוני של העובד – במועד.

חובה זו חלה גם על הסכומים שהמעסיק ניכה משכר העובד, וגם על הסכומים שעל המעסיק עצמו להעביר לביטוח הפנסיוני (כולל ההפרשה לפיצויים).

אם המעסיק ניכה משכר העובד את חלקו של העובד, ולא העביר את הסכומים הללו אל הביטוח הפנסיוני בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, זוהי עבירה פלילית והמעסיק צפוי לעונש מאסר או קנס.

נשאלת השאלה, מה קורה לגבי עובדים ועובדות שהגיעו לגיל פרישה ובכל זאת ממשיכים וממשיכות לעבוד.

מתברר שעובדים שהגיעו לגיל פרישה וממשיכים לעבוד במקום עבודתם, הינם זכאים להפרשת תשלומים לביטוח פנסיוני.

לעומת זאת, עובדים ועובדות חדשים שנקלטו במקום עבודה לאחר גיל פרישת חובה, הינם זכאים להפרשות לביטוח הפנסיוני כל עוד מתקיים לפחות אחד משני התנאים הבאים:

הם פוטרו או פרשו לפני גיל פרישת חובה (ממקום עבודתם הקודם), ו\או הם לא מקבלים קצבה, פרט לקצבאות וגמלאות של הביטוח הלאומי.

לדוגמה, לגבי עובד שהחל לעבוד במקום עבודה חדש לאחר שפרש מעבודתו הקודמת בגיל פרישת חובה (או פוטר), על המעסיק חלה חובה לבצע עבורו הפרשות לביטוח הפנסיוני, אם הוא לא מקבל קצבה כלשהי, פרט לקצבאות של הביטוח הלאומי.

אבל אם הוא מקבל קצבת פנסיה בעקבות עבודתו הקודמת, המעסיק אינו חייב לבצע עבורו הפרשות לביטוח פנסיוני.

אשר לכלל העובדים – בכל הגילאים, נשאלת השאלה, מאיזה מועד לאחר תחילת עבודתם, המעסיק צריך להתחיל להפריש עבורם לקופת הביטוח הפנסיוני.

מתברר שאם העובד הגיע למקום עבודה חדש, והוא כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני שהתקבל למקום עבודה זה, וגם היה מבוטח בעת קבלתו לעבודה, כלומר הוא המשיך להפקיד לאותה קופת ביטוח פנסיוני גם בעת שלא עבד, עובד כזה זכאי שהמעסיק יפריש עבורו תשלומים לביטוח פנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה.

כלומר לא חלה עליו תקופת המתנה כלשהי לפני שיבוטח על ידי המעסיק.

מנגד, עובד שבעבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני אבל בתקופה שהוא לא עבד, ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני שלו הופסקו למשך יותר מחמישה חודשים לפני שהתחיל לעבוד, בלי שהוא דאג לשמירה על רצף זכויותיו, נחשב לעובד שאינו מבוטח.

במקרה כזה, במועד תחילת עבודתו יש לו אמנם חיסכון פנסיוני אך החסכון הזה הוא חסר כיסוי ביטוחי. לכן, עובד כזה זכאי לביטוח פנסיוני ממעסיקו (הפרשות לקופת הפנסיה) רק לאחר שעבד באותו מקום עבודה ששה חודשים.

 

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה