שיתוף

השנה חל חג הפסח ביום ראשון ה-28 במרץ, כאשר ערב החג חל בשבת. החג השני חל בשבת בתאריך ה-3 באפריל כאשר ערב החג חל ביום שישי.

כלומר, בארגונים שנהוג לעבוד בהם חמישה ימים בשבוע, אין משמעות לעבודה בחג. במקומות עבודה שבהם נהוג לעבוד ששה ימים בשבוע, כאשר יום עבודה רגיל הוא עד שמונה שעות ויום שישי הוא עד שבע שעות עבודה, הרי שבערב החג אין להעסיק את העובדים יותר משבע שעות. עם זאת, מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות שלוש שעות לפני כניסת החג.

במקומות עבודה בהם מוציא המעסיק את העובדים לחופשה בערב החג מקובל לנכות רק חצי יום ממכסת ימי החופשה השנתית של העובדים (בשל המצאותם בחופשה), אך לשלם להם שכר מלא עבור אותו יום.

מה באשר לימי חול המועד: יש מקומות עבודה בהם המעסיק מוציא את העובדים לחופשה מרוכזת בימי חול המועד ויש מקומות עבודה בהם נהוג לעבוד חצי יום.

אשר למתנות לחג: החוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדים מתנה עבור החגים. אלא שבמקומות בהם המעסיק נהג לאורך שנים לתת לעובדיו מתנה לחג, לא ניתן להפסיק זאת והוא מחויב להמשיך ולפעול בדרך זו.

כמו כן, יש מקרים בהם המעסיק מחוייב להענקי לעובדים מתנה לחג מכוח הסכם קיבוצי, או צו הרחבה החלים עליו.

על פי הפסיקה, במקרים בהם מעסיק מעניק לעובדיו שי לחג, מוטל עליו להעניק את השי גם לעובדים הנמצאים בחופשת לידה. המתנה לחג נחשבת לטובת הנאה ולכן חייבת כולה במס הכנסה. מכיוון שכך, יש לזקוף לעובד את שווי המתנה החל מהשקל הראשון.

גם תלושי חג לעובד נחשבים לטובת הנאה אשר יש לשלם עבורה מס הכנסה. במקרה בו מעסיק רכש באופן מרוכז תלושי חג לעובדים ושילם עבורם סכום הנמוך מהערך הרשום על התלושים עצמם, ניתן לחייב את העובד במס, לפי עלות התלושים למעסיק בפועל ולא לפי הערך הרשום על התלושים.

אין הוראת חוק המחייבת את המעסיק לגלם את המס המוטל בגין השי. למרות זאת, מעסיקים רבים נוהגים לגלם את שווי ההטבה.

מה קורה במקרה בו העובד עובד במהלך החג עצמו או ערב החג: על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, שעות העבודה והמנוחה שחלות על יום המנוחה השבועי חלות גם על חגים.

עובד שהתחיל את עבודתו בערב החג וסיים לעבוד לאחר שעת כניסת החג, זכאי לגמול עבור שעות עבודתו בחג. אם עובד החל את עבודתו בערב החג, טרם כניסת החג, הוא יקבל גמול רגיל עבור השעות שעבר עד לכניסת החג.

לאחר כניסת החג מגיע לעובד לקבל תוספת של 50%:

  • עובד במשכורת חודשית שעבד לאחר כניסת החג זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, ולמנוחת פיצוי בהתאם לאמור בהיתר העסקה בשבת.
  • עובד שעתי או יומי שעבד בשעות שלאחר כניסת החג זכאי לתשלום של 150% משכרו היומי עבור שעות עבודתו בחג, וכן לשעות מנוחה במקום שעות החג שבהן עבד.

 

 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה