למעט תעסוקת נשים ערביות, הממשלה בדרך להשגת יעדיה החברתיים-כלכליים

למעט תעסוקת נשים ערביות, הממשלה בדרך להשגת יעדיה החברתיים-כלכליים

ההתפתחויות בתחום התעסוקה והעוני מעידות על תוואי עקבי עם עמידה ביעדים. כך עולה מנתונים שהציגה המשנה לבנק ישראל על פעילות הממשלה

שיתוף

סקירה שהציגה המשנה לנגיד בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, על פעילות הממשלה בתחומים החברתי והכלכלי בישראל, מעידה על כך שהממשלה מצליחה להתקדם לקראת השגת היעדים שקבעה לעצמה כחלק מהאג'נדה הכלכלית-חברתית.

בנוסף, ההתפתחויות בתחום התעסוקה והעוני מעידות על תוואי עקבי עם עמידה ביעדים. התחום היחיד שהינו יוצא דופן וההתקדמות בו אינה מספקת, נוגע לשיעורי התעסוקה של נשים ערביות.

ב-2010 אימצה הממשלה יעדי תעסוקה שהציעה המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, לבחינת מדיניות התעסוקה. ההמלצות כללו יעדים מפורטים לקבוצות אוכלוסיה וגיל שונות.

כחלק מכך, נקבע כי יש להעלות את שיעור התעסוקה של נשים ערביות מרמה של 24.4% ב-2008 לרמה של 41% ב-2020. מאז נרשמה עלייה לרמה של 26%, אך זהו קצב נמוך מדי שלא יאפשר עמידה ביעד. מול הנשים הערביות, עומדת הממשלה בתוואי יעדיה בכל הקשור לגברים ערבים ולגברים ונשים חרדים.

בנוסף, נקבע יעד עוני שלפיו שיעור הגידול בהכנסה של החמישון התחתון של משקי הבית יהיה גבוה ב-10% מהגידול בהכנסה החציונית על פני אותה תקופה. מבדיקת בנק ישראל עולה כי מאז 2008 ההכנסה של החמישון התחתון עלתה ריאלית ב-7.3%, לעומת עלייה של 3.1% בהכנסה הריאלית החציונית. כלומר היעד שהוצב הושג, וצומצם הפער בין החמישון התחתון לבין רמת ההכנסה החציונית.

התקדמות הושגה גם ביעד שהציבה הממשלה להביא לגידול בחלקן של ההכנסות מעבודה מתוך סך ההכנסות הממוצע של החמישון התחתון. ב-2008 רק 43% מסך ההכנסות של החמישון התחתון התקבלו מעבודה. בשנת 2010 כבר עמד שיעור זה על 47%, בדרך להשגת היעד המדבר על 60% בשנת 2020. העלייה, אמרה פלוג, משקפת השתלבות מוגברת של האוכלוסייה בעלת הכנסה נמוכה בתעסוקה.

את הממצאים חשפה פלוג בישיבת "פורום אג'נדה" שהתקיימה לאחרונה.

 

 

שיעור התעסוקה בשנת 2008

היעד לשנת 2020

גברים חרדים

39.5%  

63%  

נשים חרדיות

57.6%  

63%  

גברים ערבים

71.8%  

78%  

נשים ערביות

24.4%  

41%  

היתר

77.8%  

83.3%  

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה