שיתוף

היום מציינים בעולם את יום האשה הבינלאומי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ריכזה כמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 נתונים מהשנים האחרונות על נשים בישראל, לרבות נשים בשוק העבודה הישראלי ומקומן של נשים בתחום רכישת ההשכלה העל תיכונית.

מהנתונים שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי אשתקד (שנת 2020), היווה אחוז הנשים הבלתי מועסקות כ-4.1% מכלל כוח העבודה, לעומת שיעור הגברים שהיווה באותה שנה כ-4.5% מכלל כוח העבודה.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס, כי מתחילת משבר נגיף קורונה, אחוז הנשים הבלתי מועסקות והמועסקות – שנעדרו זמנית מעבודתן בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה – בכוח העבודה בחודשים מרץ-דצמבר 2020 עמד על מוצע של כ-17.1% מכוח העבודה.

זאת, לעומת שיעור של כ-14.8% בקרב הגברים הבלתי מועסקים והמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם בגלל סיבות הקשורות לקורונה.

בדיווח של הלמ"ס מצוין, כי מהסתכלות רחבה יותר על קבוצות נוספות שהושפעו מהמשבר עולה, כי האחוז בממוצע לחודשים מרץ-דצמבר 2020 של הנשים מכוח העבודה המותאם, המעוניינות לעבוד עכשיו אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל קורונה – עמד על כ-19.5% לעומת שיעור של כ-16.9% בקרב גברים.

בתוך קבוצה זו של נשים המעוניינות לעבוד אך לא חיפשו עבודה בחודש האחרון בגלל הקורנה נמנות הנשים במצבים הבאים:

  • מועסקות או בלתי מועסקות.
  • נעדרו זמנית מעבודתן בכל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה.
  • לא משתתפות בכוח העבודה.
  • הפסיקו לעבוד בגלל פיטורין או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020.
  • לא משתתפות אחרות בכוח העבודה.

מסקר אחר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי כ-91% מהנשים המועסקות הינן מרוצות מעבודתן, לעומת שיעור של כ-90% מהגברים שהינם מרוצים מעבודתם.

כמו כן עולה מסקר זה, כי כ-58% מהנשים מרוצות מהכנסתן, לעומת כ-67% מהגברים שהינם מרוצים מהכנסתם.

בנושא איזון חיים אישיים ועבודה עולה מהסקר כי, כ-15% מהנשים המועסקות דיווחו כי הן 'מרוצות מאוד' מהאיזון בין בית לעבודה, וכ-46% נוספות דיווחו כי הן 'מרוצות' מהאיזון בין בית לעבודה.

במבט על נשים בתחום ההשכלה בשנים האחרונות ועל פני שנים רבות אחורה ניתן לראות מהנתונים של הלמ"ס, כי בשנת הלימודים תשע"ח (2017/18) עמד שיעור הנשים מכלל תלמידי המכינות הקדם-אקדמיות על 45.7%.

עוד עולה מהנתונים של הלמ"ס, כי כ-53.1% מהנשים שסיימו את לימודי התיכון בשנת תשע"א המשיכו ללימודי תואר ראשון בתוך שמונה שנים, לעומת כ-34.6% בלבד מהגברים.

בשנת תש"ף (2019/20) למדו כ-327.3 אלף סטודנטים וסטודנטיות בישראל, מתוכם כ-193.4 אלף נשים, שהיוו כ-59.1% מכלל אוכלוסייה זו.

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערכו השוואה לעומת שנת תש"ל (1969/70) אשר בה היוו הנשים היו פחות ממחצית מכלל הסטודנטים, ושיעורן בכלל אוכלוסיית הסטודנטים היווה כ-43.3%.

עוד עולה מהנתונים, כי בשנים 2019-2014 השתתפו בממוצע בכל שנה 1,090 חוקרות בעלות תואר שלישי ישראליות וזרות במחקרי בתר-דוקטורט.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה