שיתוף

החל משנת 2008 קיימת חובה על כל חברה מכל סוג, גודל, ומספר עובדים, להפריש אחוזים מסויימים משכר העובד לביטוח הפנסיוני שלו.

אלא שבארגונים רבים לא מודעים לעובדה שחלק מהכסף שמופקד לביטוח הפנסיוני של העובד כלל אינו מגיע אל קופת הפנסיה שלו.

כך קורה, שהעובד מגיע לגיל הפרישה, מעוניין להתחיל לקבל את קצבת הפנסיה שלו ומתברר לו שהקופה ריקה או לכל הפחות אין בה את הסכומים שאמורים להיות בה.

בביטוחי הפנסיה בארץ יש כיום סכום כולל של כשני מיליארד שקלים שכלל לא הגיעו אל העובדים משום שלא שוייכו לחשבונם.

איך זה קורה? מתברר ששני מיליארד השקלים הללו נמצאים בחשבון מעבר 'פנדינג' וכתוצאה מכך אינם משוייכים לחשבונותיהם של העובדים.

היעדר שיוך הכספים נובע מכמה סיבות, שחלקן הגדול נובע מטעויות של המעסיק עצמו.

שלוש הסיבות העיקריות הן: המעסיק העביר כספים למספר חשבון בנק שגוי, או שהמעסיק לא דאג לרישום העובד בביטוח הפנסיוני, כלומר בביטוח הפנסיוני אין רשומה עם פרטי העובד, או שהמעסיק שלח את הטפסים בדואר והם לא הגיעו ליעדם.

אלו הן כאמור רק שלוש הסיבות העיקריות אבל יש עוד סיבות רבות שרובן נובעות מטעויות של מחלקת משאבי האנוש של הארגון או מחלקת הכספים.

כדי להתמודד עם טעויות אלה תוקנו תקנות חדשות הנוגעות לפיקוח על ההפקדות לקופות גמל וביטוחים פנסיונים, ותפקידן להסדיר את אופן הדיווח על ההפקדות לחיסכון הפנסיוני.

התקנות הן חלק מהרפורמה שבוצעה ברשות שוק ההון שבמשרד האוצר והן מבוססות על הכללים הבאים:

1 פיקוח על שירותים פיננסיים, כלומר על ההפקדות לביטוח הפנסיוני שבמסגרתו החל מ-2019, ארגונים שמעסיקים פחות מ-20 עובדים, חייבים לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטלים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, של משרד האוצר.

2 ארגונים מחוייבים לעקוב אחר ביצוע ההפקדות ולוודא שכל הפקדה של כספי עובדים נקלטה בצורה תקינה בחשבונות של העובדים, ובהתאם לרכיבי ההפרשה לפנסיה שדווחו על ידי המעסיק (תגמולי מעסיק, תגמולי עובד, פיצויים, ואבדן כושר עבודה במקרים שקיים).

התקנות נועדו להבטיח שההפקדות יבוצעו כהלכה גם בהיעדר טיפול בדו"חות שגויים, ובהיעדר טיפול שוטף ומקצועי בהיזונים החוזרים מהקופות ובמקרים בהם גם הדיווח בממשק אחיד אינו מצליח לוודא קליטה נכונה של הטפסים ושיוכם הנכון של כספים אלה לחשבונות העובדים.

בשורה התחתונה, החל מתחילת 2019 מוטלת על המעסיק האחריות לכספים המופקדים לביטוח הפנסיוני של העובדים ולשיוכם בצורה נכונה.

המשמעות מבחינת המעסיק היא, שאם ההפקדות לא יתבצעו על פי הכללים והתקנות החדשים, לממונה על שוק ההון יש סמכות להטיל על המעסיק עיצומים כספיים.

 

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה