שיתוף

הפסקת הפקדות לפנסיה (בביטוח מנהלים או בקרנות פנסיה) לתקופה של חמישה חודשים או יותר, עלולה לגרום לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו ובראשן צבירת ותק.

כמו כן, הפסקת ההפקדות עלולה לגרום לאובדן מוחלט של זכויות מסוימות, לרבות כיסוי של אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות.

עובד שמבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים, ושההפקדות לפנסיה עבורו הופסקו, בין אם בגלל הפסקת עבודה או מכל סיבה אחרת, זכאי להמשך כיסוי למשך חמישה חודשים.

מדובר בהמשך כיסוי של ביטוח אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות. בביטוח נשמר הכיסוי שהיה קיים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים ממקום העבודה הקודם.

לאחר שחלפו חמישה חודשים מיום הפסקת ההפקדות (מיום ההפקדה האחרונה) לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים, נפסקים מיידית ביטוח אובדן כושר העבודה וביטוח השאירים.

עם זאת, גם במקרה שפרק הזמן בין הפסקת עבודה אחת ומציאת עבודה חדשה קצר מחמישה חודשים, הזכויות הפנסיוניות עלולות להיפגע.

יצויין, כי בקופות הגמל אין בדרך כלל כיסוי ביטוחי ויש רק רכיב חיסכון בלבד ולכן במקרה כזה הזכויות הביטוחיות לא נפגעות.

זאת ועוד, תקופת האכשרה, כלומר הוותק, שצבר העובד בקרן הפנסיה נפסקת. תקופת אכשרה היא מעין תקופת המתנה.

כלומר התקופה שבה המבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים אינו מבוטח בפועל בין אם בגלל מחלה שקדמה להצטרפותו לקרן הפנסיה או לפוליסת הביטוח או מסיבה אחרת.

בקרנות הפנסיה מדובר בתקופה של 60 חודשים. בביטוח מנהלים יש לבדוק בתנאי הפוליסה.

במקרים בהם העובד מבקש להצטרף מחדש לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים, הכול מתחיל מההתחלה. כלומר, הוא יידרש למלא הצהרת בריאות חדשה, ומרגע החידוש מתחילה תקופת אכשרה חדשה.

במילים אחרות, עליו להמתין חמש שנים לפני שהביטוח הפנסיוני יכלול גם כיסוי ביטוחי למחלות קיימות., בביטוח מנהלים, כאמור, הוא יצטרך להמתין תקופה שקבועה בתנאי הפוליסה, בהנחה שהפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי למחלות קיימות.

לאחרונה תבע עובד את המעסיק האחרון שלו לקבל את הפנסיה בעת שפרש מסיבה של מצב רפואי. דרישתו היא לקבל את התנאים הנהוגים באותו מקום עבודה, כולל בגין תקופת העבודה בה בוטח בקרן פנסיה אחרת.

בבית הדין הארצי לעבודה נקבע, כי כאשר העובד פורש מעבודתו אצל המעסיק, הוא זכאי לקבל את הזכויות המגיעות לו מכוח חוק הגמלאות כפי שנקבע על ידי מעסיקו האחרון.

זאת, ביחס לכל תקופת העבודה שהוכרה בהסכם הרציפות, כלומר לכל תקופת העבודה המצטברת אצל המעסיק הנוכחי כמו גם אצל המעסיקים הקודמים.

זכאות זו יוצרת מחויבות ישירה של המעסיק כלפיו, ללא קשר לשאלה אם קרן הפנסיה תמלא את חלקה בהסכם או לא.

במקביל, על קרן הפנסיה להשתתף בגמלה שהוא זכאי לה, בהתאם להסכם הרציפות כפי שנחתם בינה לבין המעסיק, אך לא תתבקש לשלם לו באופן ישיר גמלה החורגת מהתקנון שלה.

במילים אחרות, העובד זכאי לקבל את למלוא הגמלה, הודות לעובדה שלכל אורך השנים נשמרה רציפות ההפקדות לקופת הפנסיה שלו.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה