שיתוף

עובדים בעלי רמות גבוהות יותר של אוטונומיה (שהיא אינדיקטור חשוב לאיכות העבודה), מדווחים על השפעות חיוביות על רווחתם הכללית ועל רמות גבוהות יותר של שביעות רצון בעבודה.

מחקר שעסק בנושא השפעת עצמאות העובדים על מעורבותם, בחן את השינויים ברווחה המדווחת ביחס לרמות האוטונומיה, במהלך שנתיים נפרדות של נתונים עבור 20,000 עובדים.

רווחת העובדים ואיכות העבודה עלו לחזית מדיניות הארגונים בשנים האחרונות, מה שהביא לדיונים אקדמיים העוסקים במדיניות ושיטות לשיפור איכות העבודה ורווחת העובדים.

כיצד נראית עבודה טובה?

המחקר ניסה לזהות את המרכיבים של איכות העבודה ואת ה"עבודה טובה". הנתונים שנמצאו:

רמת הכנסה טובה, רמת מיומנות מקצועית, מגוון בתוך העבודה, עוצמת העבודה, אורכו של יום העבודה בשבוע, ביטחון תעסוקתי, הזדמנויות להכשרה ופיתוח, זמינות הסדרי עבודה גמישים, ומידת האוטונומיה.

המחקר הראה כי העוסקים בניהול מדווחים על הרמה הגבוהה ביותר של אוטונומיה בעבודתם, כאשר 90% מדווחים על "חלק" או "הרבה" אוטונומיה במקום העבודה. אנשי מקצוע זוטרים יותר מדווחים על פחות אוטונומיה, במיוחד בקצב העבודה ובשעות העבודה שלהם.

עובדים אחרים מדווחים על 40% עד 50% של אוטונומיה בעבודה, כאשר כמחצית מהעובדים בתפקידים הזוטרים יותר פחות חווים אוטונומיה בשעות העבודה, אם בכלל.

ממצאי המחקר מציגים דפוס כללי ברור לגבי האוטונומיה במקום העבודה, כאשר ברמות גבוהות יותר של שליטה על משימות העבודה ולוחות זמנים, יש פוטנציאל לייצר יתרונות משמעותיים עבור העובד, במיוחד ברווחתו.

יתר על כן, ההשפעות החיוביות הקשורות לגמישות ועבודה מהבית, מציעים תמיכה נוספת למחקר שמציע כי שליטה על לוח הזמנים בעבודה הוא מוערך וחשוב מאוד לעובדים.

האם אוטונומיה בעבודה משפיעה על גברים ונשים אחרת?

המחקר מצא בין היתר, כי גברים מושפעים יותר ממשימות עבודה, קצב העבודה, וסדר המשימה. עוד עולה מהממצאים כי השפעות האוטונומיה שונות אצל גברים ונשים.

אופן העבודה והשליטה על לוחות הזמנים בעבודה נמצא רלוונטי יותר לרווחת הנשים העובדות. הגמישות על עיתוי ומיקום עבודתן נראה מועיל יותר עבורן ומאפשר להן לאזן משימות נוספות כגון התחייבויות משפחתיות.

הגברים לעומת זאת, נמצאו מושפעים יותר משליטה במשימות בעבודה, מקצב העבודה, וסדר המשימה.

ממצאים אלו מדגישים כי המעסיקים יכולים להפיק תועלת לא רק מהזדמנויות רבות יותר לאוטונומיה, אלא שיש לתת את הדעת על היתרונות היחסיים שצורות שונות של אוטונומיה מספקים לעובדים שונים.

תפקיד המנהל באוטונומיה לעובדים

אף על פי שעובדים דיווחו על רמות גבוהות של אוטונומיה בעצמם, נראה כי מנהלים במקרים רבים, אינם מוכנים להציע אוטונומיה לעובדיהם, כיוון שתפקידם העיקרי נותר אחד מאמצעי השליטה.

למנהלים, יש השפעה רבה על רמת הגמישות שזוכים לה העובדים, אשר היוותה את המוקד של המחקר בנושא הרווחה.

בהתחשב בקשרים הברורים בין אוטונומיה לאיכות העבודה, חשוב שמנהלים יאמצו יותר גמישות ואפשרויות אוטונומיה לעובדים שלהם.

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה