שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

מספר הלא משתתפים בכוח העבודה, שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או בשל סגירת מקום העבודה במהלך החודשים מרץ-יוני השנה, פלוס מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, פלוס מספר הבלתי מועסקים (מסיבות שלא קשורות לקורונה) הסתכם בחודש יוני 2020 בכ-480.5 אלף איש, המהווים כ-11.5% מכלל המשתתפים בכוח העבודה, לעומת כ-955.7 אלף איש בחודש מאי השנה, שהיוו כ-23% מכוח העבודה, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עם פרסום הדו"ח נמסר מהלמ"ס, כי הנתונים מתייחסים לשבועיים האחרונים של יוני, שהתאפיין בביטול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההגבלות רבות, החזרת חלק גדול של הפעילות במשק ופתיחת מערכת החינוך, אך לפני העלייה של גל התחלואה הנוכחי.

עוד עולה מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה פלוס מספר הבלתי מועסקים עומד על כ-400.4 אלף איש, המהווים כ-9.8% מכוח העבודה, לעומת כ-845.6 אלף איש בחודש שקדם, לו, אז הם היוו כ-20.9% מכוח העבודה.

מדו"ח הלמ"ס לגבי המחצית השנייה של יוני 2020 בהשוואה למחצית הראשונה של יוני 2020, בקרב בני 15 ומעלה עולים הנתונים הבאים:

1 אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד במחצית השנייה של יוני השנה על כ-5.2% – ללא שינוי לעומת המחצית הראשונה של החודש.

2 אחוז (מכוח העבודה) של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בקורונה פלוס הבלתי מועסקים עמד במחצית השנייה של יוני השנה על כ-10% לעומת כ-10.4% במחצית הראשונה של יוני השנה.

3 האחוז (מכוח העבודה) של שלוש האוכלוסיות הבאות – הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או בשל סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יוני 2020, והמועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, והבלתי מועסקים עמד במחצית השנייה של יוני השנה על כ-11.8%, לעומת כ-12.2% במחצית הראשונה של יוני 2020.

מהשוואה שערכו מחברי הדו"ח בלמ"ס לגבי מספר המועסקים והבלתי מועסקים במאי ויוני, ובהשוואה של המחצית הראשונה והשנייה של כל אחד מחודשים אלה עולה, כי במחצית הראשונה של מאי 2020 עמד מספר הבלתי מועסקים (מסיבות שאינן קשורות לקורונה) על כ-152.3 אלף איש המהווים כ-3.8% מכוח העבודה.

זאת, לעומת כ-194.5 אלף איש המהווים כ-4.9% מכוח העבודה במחצית השנייה של מאי השנה.

אשר להשוואה מול יוני: במחצית הראשונה של יוני השנה עמד מספר הבלתי מועסקים (שהינם בלתי מועסקים ללא קשר לקורונה) על כ-210.6 אלף איש שהיוו כ-5.2% מכוח העבודה, לעומת כ-207.8 אלף איש במחצית השנייה של יוני (כ-5.2% מכוח העבודה).

מספר הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יוני 2020, פלוס מספר המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם במהלך כל ימות השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, פלוס מספר הבלתי מועסקים עמד במחצית הראשונה של מאי 2020 על כ-1,099.1 אלף איש – כ-26.6% מכוח העבודה, במחצית השנייה עמד מספר זה על כ-840.6 אלף איש והיווה כ-20.4% מכוח העבודה, במחצית הראשונה של יוני עמד מספר האנשים בקבוצה זו על 507.3 אלף איש שהיוו כ-12.2% מכוח העבודה ובמחצית השנייה של יוני עמד מספר האנשים בקבוצה זו על כ-483.9 אלף איש – כ-11.8% מכוח העבודה.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה