ירידה משמעותית במספר המשרות הפנויות

ירידה משמעותית במספר המשרות הפנויות

בחודש ספטמבר נרשמה ירידה משמעותית בהיקף מספר המשרות הפנויות, ביחס לחודש אוגוסט. זאת לאחר העלייה החדה של כ- 15 אחוזים שנרשמה בחודש יולי

שיתוף
ירידה במספר המשרות

מנתוני אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר שפורסמו הבוקר, בחודש ספטמבר, בהשוואה לחודש אוגוסט, נרשם קיטון בהיקף מספר המשרות הפנויות לכדי 93.9 אלף משרות.

מדובר בירידה חדה של 10.4 אחוזים (בניכוי עונתיות), זאת לאחר העלייה החדה של כ- 15 אחוזים שנרשמה בחודש יולי ועלייה מתונה בחודש אוגוסט.

בשיעור המשרות הפנויות מסך המשרות נרשמה ירידה של 0.4 נקודת אחוז לכדי 3.6 אחוזים. למרות הירידה שנרשמה בחודש ספטמבר, שיעור המשרות הפנויות בדומה למדדים אחרים של שוק העבודה, מעיד על חוזקו של שוק העבודה הישראלי.

שיעור המשרות הפנויות
שיעור המשרות הפנויות

שכר למשרת שכיר

השכר למשרת שכיר עמד בחודש אוגוסט האחרון על 9,395 ש"ח (מקורי במחירים שוטפים). מדובר בעלייה של 0.4 אחוז בניכוי עונתיות ובמחירים קבועים ביחס לחודש יולי.

נתון זה מהווה המשך למגמת הגידול המהיר בשכר למשרת שכיר הנרשמת בשנתיים האחרונות.

בחודש אוגוסט נרשמה עלייה בשכר במגזר העסקי ובשכר בשירותים הציבוריים.

במספר משרות השכיר נרשמה בחודש ספטמבר עלייה של 0.9 אחוז, ביחס לחודש הקודם. העלייה במספר המשרות באה לידי ביטוי במגזר העסקי ובשירותים הציבוריים.

שכר למשרת שכיר
שכר למשרת שכיר

שיעור האבטלה במדינות האיחוד האירופי

נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר מציגים את תחזיות האבטלה למדינות האיחוד האירופי וגוש האירו לשנים 2016 ו- 2017. התחזיות עודכנו אף הן כלפי מטה, אך אלו מצויים עדיין ברמה גבוהה בהשוואה בינלאומית.

מגמת הירידה בשיעור האבטלה צפויה להימשך על פי התחזיות, גם בשנת 2018. על פי נציבות האיחוד האירופי, יצירת מקומות עבודה חדשים נתמכת ע"י הגידול בביקושים המקומיים ותורמת לירידה בשיעור האבטלה. מנגד, השתלבותם של מהגרי העבודה בשוק העבודה ממתנת את הירידה בשיעור האבטלה באיחוד האירופי.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה