ירידה בשיעור האבטלה לרמת שפל היסטורית

ירידה בשיעור האבטלה לרמת שפל היסטורית

על פי סקירת הכלכלן הראשי של משרד האוצר שהתפרסמה השבוע, נרשמה בחודש מרץ ירידה בשיעור האבטלה לכדי רמת שפל היסטורית

שיתוף
אבטלה ברמת שפל היסטורית

אבטלה ברמת שפל היסטורית

ע"פ נתוני הכלכלן הראשי של משרד האוצר, בחודש מרץ האחרון רשמה ירידה בשיעור האבטלה לכדי רמת שפל היסטורית – 3.6 אחוזים.

אך במקביל, שיעורי התעסוקה וההשתתפות רשמו ירידה מרמות השיא שנרשמו בחודש פברואר 2018.

נתוני סקר כוח אדם לחודש מרץ 2018 מצביעים על מגמה מעורבת בהשוואה לחודש פברואר, כאשר התמונה הכללית בשוק העבודה מוסיפה להיות חיובית, ומתבטאת בהתבססות נתוני שוק העבודה סביב רמות השיא בקנה מידה היסטורי. בתוך כך, שיעור האבטלה רשם ירידה ושב לרמתו הנמוכה ביותר בקנה מידה היסטורי, אך במקביל נרשמה ירידה בשיעורי התעסוקה וההשתתפות מרמת השיא (תיקון לעלייה המהירה שנרשמה בחודש פברואר).

יחד עם זאת, הירידה במספר המועסקים מיוחסת לירידה במספר המועסקים במשרה חלקית, בעוד במספר המועסקים במשרה מלאה נרשם גידול.

כאמור, שיעור התעסוקה רשם בחודש מרץ 2018 ירידה, של חצי נקודת אחוז, מרמת השיא שנרשמה בחודש פברואר, ושב לרמתו בחודש ינואר 61.3 אחוזים. על אף הירידה, שיעור התעסוקה מצוי ברמה גבוהה מאד בקנה מידה היסטורי ובהשוואה בינ"ל. הירידה בשיעור התעסוקה באה לידי ביטוי בקרב גברים ונשים.

שיעור ההשתתפות, שיעור התעסוקה ושיעור האבטלה

באדיבות הלמ"ס
באדיבות הלמ"ס

במקביל לירידה המהירה בשיעור התעסוקה, נרשמה ירידה מהירה בשיעור ההשתתפות, לצד ירידה בשיעור האבטלה. כך, שיעור ההשתתפות רשם ירידה של 0.7 נקודת אחוז לכדי 63.5 אחוזים – רמתו הנמוכה מזה שלוש שנים, ושיעור האבטלה רשם ירידה של 0.2 נקודת אחוז לכדי 3.6 אחוזים – רמת שפל היסטורי, הקרובה ככל הנראה לרמה של תעסוקה מלאה.

בקרב האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים (25-64) נרשמה מגמה שונה. שיעור התעסוקה רשם עלייה לכדי רמת שיא (77.4 אחוזים), במקביל לעלייה בשיעור ההשתתפות לרמה הקרובה מאד לרמת השיא  (80.0). מנגד, שיעור האבטלה רשם עלייה מזערית, אך מוסיף להיות מצוי ברמותיו הנמוכות ביותר בקנה מידה היסטורי – 3.2 אחוזים.

אין תגובות

השאר תגובה