יום השואה, יום הזיכרון, עצמאות ו-1 במאי – חופשה בתשלום או עבודה...

יום השואה, יום הזיכרון, עצמאות ו-1 במאי – חופשה בתשלום או עבודה כרגיל?

ימי החופשה הפוטנציאליים שבאופק מעלים גם הם חוסר ודאות אשר לזכויות העובדים לגביהם. מומחי חברת חשבים למידע עסקי מסבירים

שיתוף

פסח על שלל חופשותיו הסתיים, חלק מן החברות כפו חופשה על עובדיהן, אחרות אפשרו לעבוד והיו גם מי ששילמו ביד רחבה בגין ימי חול המועד.

כך קורה כשבחוק אין התייחסות מיוחדת לדיני עבודה בימי חול המועד. את הפרצה הזאת מנצלים מעסיקים לא מעטים כדי לחסוך כסף על חשבון העובד, כאשר הם הולכים "לפי הספר" ומבחינתם לא עוברים על החוק.

ימי החופשה הפוטנציאליים שבאופק מעלים גם הם חוסר ודאות אשר לזכויות העובדים לגביהם. מומחי חברת חשבים למידע עסקי אומרים, כי על-פי החוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה הינו יום בחירה על חשבון העובד, ואילו ה-1 במאי הינו יום בחירה על חשבון המעסיק.

יום העצמאות נחשב ל"חג קצר" בהגדרה היבשה לעניין העבודה, וחל מחצות הלילה בערבו עד חצות הלילה שאחרי. זאת, להבדיל מחגים אחרים המתחילים מערב היום הקודם.

"על-פי תוספת לחוק חופשה שנתית, שהוספה בסוף מאי 2010, רשאי עובד לצאת לחופשה בת יום מתוך מכסת ימי-החופשה השנתית, שלה הוא זכאי, באחד מן הימים המנויים בתוספת ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות. עם הימים המנויים בתוספת נמנה גם יום הזיכרון לשואה ולגבורה", אומרים ב"חשבים".  "לפיכך כל עובד רשאי ליום חופשה בתשלום, אם בחר ביום הזיכרון לשואה ולגבורה כיום חופשה ואם הודיע על כך מראש ובמועד למעבידו".

חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל קובע כי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חלל מערכות ישראל רשאי להעדר מעבודתו ביום הזיכרון כולו בלא שינוכה משכרו בגין היעדרות זו. קרבת משפחה מדרגה ראשונה מוגדרת בחוק כהורים, הורי הורים, בני-זוג, ילדים, אחים ואחיות.

לפי דברי המשפטנים בחברה, "מאחר שחוק יום-העצמאות קובע כי ליום זה מעמד של חג, הרי שכל החוקים, העוסקים בימי-חג, חלים במשתמע, אך לא במפורש גם עליו, פרט ליוצא דופן אחד: משך חג העצמאות הוא 24 שעות בלבד ולא 36 כיום חג אחר או יום שבת. זאת, כיוון שמשום-מה הוא אינו כלול ברשימת חגי ישראל שבפקודת סדרי השלטון והמשפט, אשר עליהם חל חוק שעות עבודה ומנוחה. חוק זה קובע כי משך יום שבת או חג הוא 36 שעות וכולל גם את מוצאי היום ".

עבודה במוצאי יום העצמאות, לפי אלה, דינה תשלום בשיעור של 150% עד חצות אותו היום בלבד.

 1 במאי, יום העבודה הבינלאומי חשוב כיום בחירה שאינו כלול ברשימת החגים אך כלול ברשימת הימים שבהם רשאי עובד להעדר תוך הודעה מראש בת 30 יום בלי שהמעביד יוכל לסרב להיעדרות זו.

אולם על-פי עשרה הסכמי עבודה קיבוציים, המקיפים חלק ניכר מן העובדים במשק, ההיעדרות ביום זה היא על חשבון המעסיק ולא העובד.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה