התמ"ת יממן הסרת גגות אסבסט ממעונות יום ב-40 מ' ש"ח

התמ"ת יממן הסרת גגות אסבסט ממעונות יום ב-40 מ' ש"ח

בהתאם להצעת החלטה שהגיש המשרד לממשלה, ישתנה שיעור המימון ביחס לרמה הסוציו-אקונומית של הרשות המקומית

שיתוף
אסבסט במעונות יום

גם בשנת 2012, עדיין מותקנים גגות אסבסט מיושנים ובעלי פוטנציאל לסיכון הדרים בצל קורתם, במקומות שונים בישראל.

השבוע הגיש משרד התמ"ת הצעת החלטה למזכירות הממשלה, ולפיה יוסרו גגות האסבסט במעונות היום הנושאים "סמל מעון" מטעם המשרד.

לצורך מימוש הפרויקט, התחייב התמ"ת לממנו בסכום של 40 מיליון שקלים מתקציבו. בהצעה נאמר, כי המשרד יפרסם הוראה המחייבת את כל המעונות בעלי סמל מעון הפועלים במבנים בעלי גגות אסבסט, להחליפם עד לסוף 2013.

שיעור המימון ישתנה בהתאם לרמתה הסוציו-אקונומית של הרשות המקומית שבשטחה מצוי המעון, וינוע בין 60% לסבסוד מוחלט.

"מעונות יום המוכרים על-ידי המשרד, נדרשים לעמוד בסטנדרט של בטיחות ותברואה", אומרים בתמ"ת. "הכולל בין היתר דרישה לעמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה בעניין מפגעים סביבתיים. בכדי לאפשר למעונות בעלי הסמל להגיע לסטנדרט האמור, פורסמו מבחני תמיכה מתאימים, אולם מבחנים אלו דורשים הבאת המעון כולו לעמידה בדרישות הסטנדרט ואת השתתפות המעון בעלות השיפוץ. לא כל מעונות היום מסוגלים לשאת בכך באופן מידי ומהיר.

"במקביל", נאמר בהודעת התמ"ת, "ישנם מעונות בעלי סמל, בהם מצויים גגות אסבסט צמנט אשר מהווים פוטנציאל למפגע סביבתי וגורם העלול לסכן את בריאותם של הילדים השוהים במעון, אשר המשרד מעוניין להסירם ולהרחיקם מהילדים השוהים במעונות המוכרים מהר ככל הניתן. על כן מתבקש הליך נפרד, ממבחני התמיכה הקיימים, שכל מהותו היא החלפת הגגות".

אין תגובות

השאר תגובה